ABU en NBBU laken onderzoek Poolse arbeidsmigranten

0

Poolse arbeidsmigranten zouden in Nederland nog altijd worden uitgebuit. Ook zou de zelfregulering in de uitzendbranche malafide praktijken niet voldoende tegengaan. Zowel de ABU als de NBBU laten weten het niet eens te zijn met deze aantijgingen.

Poolse arbeidsmigranten maken vaak lange dagen, worden verplicht onbetaald over te werken en kampen met seksuele intimidatie en bedreigingen. Dat concluderen onderzoeksstichting SOMO en stichting FairWork althans op basis van gesprekken met meer dan honderd Poolse arbeiders.

Volgens deze onderzoekers zijn Poolse werknemers door hun afhankelijkheid van uitzendbureaus ‘extreem kwetsbaar’ voor uitbuiting. Dit zou mede komen doordat de overheid blijft vertrouwen op zelfregulering van de uitzendbranche. ‘Zelfregulering in de sector faalt en de Poolse arbeiders zijn de dupe’, stellen de onderzoekers, die vinden dat uitzendbureaus beter gecontroleerd moeten worden.

Daarnaast roepen ze uitzendbureaus, inleners en overheid op om stappen te zetten om de positie van alle Poolse arbeidsmigranten in Nederland te verbeteren.

NBBU: niet representatief
In een reactie op het SOMO/Fairwork rapport stelt NBBU onder meer dat zij het ‘jammer’ vindt dat de NBBU pas eind mei op de hoogte is gebracht van het onderzoek. Volgens NBBU baseert het onderzoek zich op ‘slechts’ 100 geïnterviewde, wat nauwelijks representatief kan worden geacht voor de 100.000 tot 200.000 arbeidsmigranten uit Midden en Oost-Europa in Nederland. Ook zou het onderzoek gedateerde voorbeelden en cijfers hanteren. Zo is het huisvestingskeurmerk SNF niet genoemd. Ook wijst de NBBU op het SNA-keurmerk en de cao-politie SNCU. NBBU-directeur Marco Bastian. ‘Wij zijn voorstander van het transparant maken en reguleren van onze dienstverlening. Onze ondernemers onderwerpen zich vrijwillig aan het keurmerk; zij laten zich tot wel twee keer per jaar toetsen of hun dienstverlening aan de wet- en regelgeving voldoet. Deze samenwerking van de flexbranche en de overheid is uniek.’

ABU: zelfregulering werkt wél
Ook de ABU is het niet eens met de conclusie van SOMO en Fairwork dat de zelfregulering binnen de uitzendsector niet werkt. Volgens de brancheorganisatie werken overheid en uitzendsector al jaren nauw samen ‘om het net rond malafide organisaties, personen en ketens te sluiten’.
De ABU gelooft – in tegenstelling tot wat SOMO en Fairwork concluderen – dat zelfregulering in combinatie met overheidstoezicht en intensieve samenwerking tussen publieke handhavers en private instanties dé manier is om de branche te reguleren en de malafiditeit aan te pakken. De ABU wijst erop dat er veel is geïnvesteerd in regulering middels de oprichting van de SNCU (cao-politie), SNA (Stichting Normering Arbeid) en SNF (keurmerk huisvesting).
De ABU is niet voor een vergunningsplicht voor uitzendbureaus. Als de overheid een vergunning invoert, valt volgens de ABU het draagvlak en de toegevoegde waarde van private certificering weg.


ANP/ABU/NBBU


Lees ook:

Over Auteur

De redactie van Flexmarkt zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over gerelateerde onderwerpen op gebied van flexwerkers, ondernemen, payroll en de uitzendbranche.

Reageer