ABU Marktmonitor: lichte daling uitzenduren

0

Het totaal aantal uren in periode 13 (week 49 – 52)
daalde met 4% en de uitzendomzet steeg met 1% ten opzichte van dezelfde periode
vorig jaar.

Deze periode telde een gelijk aantal werkbare dagen ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar, er is dus niet gecorrigeerd. Voor de medische sector gold een daling van 1% in uren en een stijging van 5% in omzet. De administratieve sector liet een daling zien van 6% in uren en stijging van 1% in omzet. De uren in de industriële sector vertoonden een daling van 2% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar, de omzet steeg met 2%.
 
Het aantal uren in de technische sector daalde met 5% in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar en de omzet daalde met 2%.
 
Nu periode 13 is afgerond zijn ook de cijfers over heel 2007 compleet. Gemiddeld is het totaal aantal uren dit jaar gestegen met 4%, de totale omzet is toegenomen met 8%. In 2007 waren er twee werkbare dagen minder dan in 2006, hiervoor is een correctie toegepast.
 
De medische sector heeft het jaar 2007 afgesloten met een groei in uren van 11% en in omzet van 16%. De administratieve sector deed het ook beter dan een jaar eerder en liet een groei noteren van 2% in uren en 7% in omzet. De industrie is met 5% gegroeid in uren ten opzichte van een jaar eerder en met 10% in omzet. De sector techniek is toegenomen met 1% in uren en 5% in omzet.   
 

Over Auteur

De redactie van Flexmarkt zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over gerelateerde onderwerpen op gebied van flexwerkers, ondernemen, payroll en de uitzendbranche.

Reageer