ABU wacht op wetswijziging

1

Vanaf 1 januari 2013 wordt het voor uitzendbureaus duurder om eigenrisicodrager voor de ziektewet te worden. Minister Kamp wil namelijk dat de uitzenders dan ook de lopende uitkeringen van het UWV meeneeem, terwijl dat op dit moment nog niet hoeft.

Branchevereniging ABU heeft een alternatief model ontwikkeld, waaruit uitzenders in de toekomst mogelijk kunnen kiezen, naast het publieke stelsel of het eigenrisicodragerschap. Voor dit alternatieve model is wel een kleine wetswijziging nodig.

Er liggen al andere plannen op tafel om de wet- en regelgeving rondom het eigenrisicodragerschap aan te passen. De plannen die minister Kamp van Sociale Zaken en Werkgelegenheid op dit moment heeft, pakken echter ongunstig uit voor de uitzendbranche. Op dit moment is het namelijk zo dat uitzendbureaus die eigenrisicodrager worden de lopende uitkeringen van het UWV niet mee hoeven te nemen. Maar als het aan de minister ligt, komt daar verandering in, waardoor het vanaf 2013 duurder wordt om eigenrisicodrager te worden, dan wanneer men die keuze nog dit jaar maakt. Dit blijkt uit het wetsvoorstel Modernisering van de Ziektewet.

Daarnaast wil de minister dat uitzendbureaus ook de premie over de eerste tien jaar van een WGA-uitkering van de flexkrachten gedifferentieerd wordt. De ingangsdatum voor dit onderdeel is vooralsnog 1 januari 2014.

Volgens de NBBU leiden deze veranderingen ertoe dat de keuze voor het eigenrisicodragerschap nu een financiële afweging wordt. En dat is niet de bedoeling, zo stelt de branchevereniging. ‘Eigenrisicodragen betekent namelijk ook dat een uitzendbureau de verantwoordelijkheid neemt voor de verzuimbegeleiding. Is de organisatie er klaar voor om verzuimbeleid te voeren? Kan een organistie het verzuim in de hand houden? Daar gaat het om.’
De NBBU hoopt dat het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de maatregel uitstelt dat uitzendbureaus vanaf 1 januari 2013 de staartlasten moeten meenemen. Ook de ABU lobbyt hard bij het ministerie om te voorkomen dat de nieuwe wetgeving doorgaat.

Daarnaast organiseren zowel de ABU als de NBBU voorlichtingsbijeenkomsten voor hun leden over de op hande zijnde veranderingen.

In het maartnummer van Flexmarkt Magazine meer informatie over het eigenrisicodragerschap. Daarin komen naast de ABU en de NBBU ook uitzenders aan het woord die al ervaring hebben met het eigenrisicodragerschap. Het maartnummer verschijnt 16 maart.
 

Over Auteur

De redactie van Flexmarkt zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over gerelateerde onderwerpen op gebied van flexwerkers, ondernemen, payroll en de uitzendbranche.

1 reactie

  1. Betreft het voornemen tot wetswijziging per 1-1-2014 mbt ERD voor de WGA alleen de nieuwe werkgevers die ERD worden of ook de bestaande WGA ERDwerkgevers? Momenteel betekent instroom WGA via de ZW dat je hier als ERD geen naheffing krijgt. Als dit voor bestaande ERD WGA werkgevers ook zou gaan wijzigen dn lijkt mij dit nogal lastig, omdat de huidige garantie van verzekeraars alleen de vaste contracten dekt die na 104 wkn doorbetaling de WGA instromen.

Reageer