Concurrentiebeding niet van toepassing bij faillissement

0

Een failliete onderneming wordt opgekocht en maakt een doorstart. De bij het faillissement ontslagen werknemers mogen bij een andere werkgever aan de slag en zijn daarbij niet gehouden aan hun concurrentiebeding.

De situatie

Absorbit Trading B.V. (Absorbit), een bedrijf dat absorptiemateriaal verkoopt, gaat failliet. Onder andere de drie werknemers in kwestie worden door de curator ontslagen. Hun arbeidsovereenkomst bevatte een geheimhoudings- en/of een concurrentiebeding. Twee bedrijven doen een bod op de activa van het failliete bedrijf: Vandoclean B.V. (VDC) en de Empteezy Group (Empteezy). De eerste neemt uiteindelijk de onderneming over. In het koopcontract wordt bepaald dat de vorderingsrechten ter zake van concurrentie- en/of relatiebedingen van werknemers van Absorbit overgaan op VDC. De drie werknemers treden kort na het ontslag in dienst bij concurrent Empteezy. Empteezy stuurt een mail naar onder meer de relaties van Absorbit, waarin onder andere wordt gemeld dat een deel van het personeel van Absorbit nu voor Empteezy werkt.

De vordering

VDC vordert – kort gezegd – nakoming van de concurrentie- en geheimhoudingsbedingen. De voormalig werknemers mogen geen relaties van Absorbit/VDC meer benaderen en ook een jaar lang niet betrokken zijn bij een concurrerende onderneming omdat vorderingsrechten uit de bedingen bij de overname aan VDC zijn overgedragen.

Het oordeel

De kantonrechter wijst deze vordering af. In artikel 7:663 BW is weliswaar bepaald dat de rechten en verplichtingen bij de overgang van een onderneming overgaan op de verkrijger, in dit geval VDC, maar dat geldt alleen voor de lopende arbeidsovereenkomsten. Aangezien de werknemers al door de curator waren ontslagen kan VDC daar geen beroep doen. In art. 7:666 BW wordt dit artikel buiten toepassing verklaard voor een overgang van onderneming na een faillissement maar dat passeert de rechter omdat de positie van werknemers na faillissement vrijwel gelijk is aan die van de werknemers bij een overgang van onderneming. Daarom moeten die werknemers ook in het geval van een faillissement die arbeidskeuzevrijheid hebben.

Omdat ook de Hoge Raad eerder in een arrest (LJN AD1093) heeft overwogen dat bij een overdracht van een onderneming het recht van de werkgever om een voormalig werknemer aan zijn concurrentiebeding te houden, niet overgaat op de verkrijger, concludeert de rechter dat dit ook geldt in geval van een faillissement.

Bron:
LJN BN4507, Kantonrechter Dordrecht
Concurrentiebeding
Eerste aanleg, 20 augustus 2010

Door mr. Ingrid Kooijman

Over Auteur

De redactie van Flexmarkt zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over gerelateerde onderwerpen op gebied van flexwerkers, ondernemen, payroll en de uitzendbranche.

Reageer