De menselijke maat

0

In haar bijdrage voor Flexmarkt neemt Hendarin Mouselli het op voor flexwerkgevers. Flexwerkgevers hebben een negatief imago. Maar is dat wel terecht? Hendarin laat aan de hand van het aantal klachten dat binnenkomt bij de Arbeidsinspectie zien dat het juist de goede kant opgaat met uitzend-, payroll- en detacheringsbedrijven.

Het toeslagenschandaal heeft het collectief falen van de gehele samenleving aan het licht gebracht. Kijkend naar wat er zich heeft afgespeeld in de toeslagenzaken, is het begrijpelijk dat de menselijke maat zowel in de politiek als in de rechtspraak inmiddels een gezicht heeft gekregen. Toch moet ik constateren dat als het gaat om de menselijke maat, slechts één gezicht te zien is: dat van de burger tegenover de overheid. Zou het niet goed zijn als de menselijke maat ook geldt voor flexwerkgevers (uitzend-, payroll- en detacheringsbedrijven)?

Kentering

In de afgelopen jaren heeft een verregaandere kentering plaatsgevonden in het denken over flexwerkgevers. Die gaan niet goed om met hun flexwerkers, ze buiten arbeidsmigranten uit, lappen de regels aan hun laars of, zoals minister Van Gennip recentelijk riep, “het is voor flexwerkgevers goedkoper om de Wet arbeid vreemdelingen te overtreden dan de wet na te leven”. Duidelijk is dat wanneer we het hebben over flexwerkgevers, we voor even de menselijke maat zijn vergeten. De flexwerkgever wordt dan vrij snel gezien als het meedogenloze object met berekeningen. Is dat een goede ontwikkeling? Ik meen van niet.

Flexwerkgevers die de regels overtreden, moeten hard worden aangepakt. Wat we met enige regelmaat in de pers zien en lezen, hoort gewoonweg niet in een beschaafde samenleving. Tegelijkertijd moeten we de feiten niet uit het oog verliezen. Ik neem je graag mee. 

Klachtmeldingen

In 2023 hadden de door de Nederlandse Arbeidsinspectie onderzochte klachtmeldingen betrekking op de volgende hoofdsectoren:

  • horeca (19%) 
  • groot- en detailhandel (15%)
  • zakelijke dienstverlening (10%, 4% hiervan had betrekking op uitzendbureaus, arbeidsbemiddeling en personeelsbeheer)
  • bouwnijverheid (9%)
  • overige (47%)

In 2021 was het totale aantal klachten hoger en zag de lijst er als volgt uit:

  • groot- en detailhandel (17%)
  • zakelijke dienstverlening (16%, 19% hiervan had betrekking op uitzendbureaus, arbeidsbemiddeling en personeelsbeheer)
  • horeca (15%)
  • cultuur, sport en recreatie (4%)
  • overige (48%)

Kijkend naar deze cijfers kunnen we concluderen dat er zowel absoluut als relatief minder klachten zijn binnengekomen over flexwerkgevers, en dat het gros van de meldingen op andere sectoren betrekking hadden. Dat er minder klachten zijn ingediend, wil nog niet zeggen dat ze er niet zijn. Cijfers zijn echter wel een belangrijke graadmeter voor objectiveerbare conclusies. 

Over Auteur

De redactie van Flexmarkt zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over gerelateerde onderwerpen op gebied van flexwerkers, ondernemen, payroll en de uitzendbranche.

Reageer