Cashflow versnellen? Zo doe je dat als uitzendondernemer

0

Uitzendkrachten moeten vaak wekelijks worden uitbetaald. Daarvoor is het belangrijk dat uitzendbedrijven hun cashflow goed op orde hebben. Bij een bank hoef je als MKB-uitzender hiervoor niet aan te kloppen. Een non-bancaire financier biedt uitkomst. Maar uitzenders kunnen ook zelf aan de slag gaan om hun cashflow te versnellen.

“De MKB-ondernemer moet een schaap met vijf poten zijn. Vaak leunt en steunt alles op één man of vrouw. Maar er is altijd wel iets waar je minder goed in bent. En meestal is dat de financiële kant”, weet Arnold Nonnekes, partnermanager bij Svea Finans. Svea is al meer dan twintig jaar sterk vertegenwoordigd in de uitzend- en detacheringsmarkt. Menig uitzend- en detacheringsbureau klopt – al dan niet via een onafhankelijk financieel adviseur – bij Svea aan om zijn cashflow te versnellen.

Nonnekes, zelf werkzaam geweest bij de bank, weet wel waarom: “Het aantal vorderingen dat uitstaat neemt toe, het is heel gebruikelijk dat debiteuren pas na 60 dagen (of langer) betalen. Tegelijkertijd moeten uitzenders wel wekelijks de – steeds hogere – lonen van uitzendkrachten betalen. Wij vullen dat gat in de cashflow. Want de uitzendkracht moet altijd op tijd zijn geld krijgen. Zo niet, dan gaat hij ergens anders werken.”

Financiële check inlener

Svea doet dat met factoring: de uitzender verkoopt zijn facturen aan Svea, krijgt daarvoor direct zijn geld en kan dus ook gelijk de lonen uitbetalen. De vraag is natuurlijk waarom een uitzender hiervoor niet naar de bank gaat? Nonnekes: “De bank stapt daar niet zo snel in. Die kijkt naar de balanspositie van een uitzendonderneming, beoordeelt de solvabiliteit en vindt het al gauw te risicovol als een uitzend- of detacheringsbureau snel groeit of naar zijn oordeel teveel afhankelijk is van een of een paar opdrachtgevers.”

Factoraars doen dat als non-bancaire financiers anders, vertelt Nonnekes: “Wij kijken naar de kredietwaardigheid van de opdrachtgever van het uitzend- of detacheringsbureau; hoe is de financiële positie van die inlener? Wij doen die checks op klanten voor uitzenders en detacheerders. Zo weten zij dat ze zaken doen met een klant die financieel gezond is. Belangrijk, als zij bijvoorbeeld besluiten door te groeien bij die klant.”

cashflow

‘Casflowversneller’

Natuurlijk moet daarvoor worden betaald. Een bedrijf als Svea rekent (afhankelijk van het factuurvolume) een factoring fee vanaf 2 procent per factuur. Het gebruik van een G-rekening is wettelijk verplicht voor uitzenders, maar Svea werkt niet met een depot. Nonnekes: “We zijn hier heel transparant in. Van het factuurbedrag gaat de factoring fee af en verder niets.”

En daar staan dus wel grote voordelen tegenover. Svea omschrijft haar factoringdienstverlening als ‘casflowversneller’. De uitzend- of detacheringsorganisatie beschikt over liquide middelen om salarissen op tijd te betalen. En door het verstrekken van dit werkkapitaal kan de uitzender ook die grote nieuwe klant aannemen, en dus snel groeien. Bovendien heb je als uitzender of detacheerder je handen vrij. Want met factoring wordt ook het debiteurenbeheer en kredietrisico overgenomen. Dat betekent dat je geen debiteurenrisico meer loopt en geen debiteurenverzekering (meer) nodig hebt. Mocht de opdrachtgever dus onverhoopt failliet gaan, dan is dat voor rekening van het factoringbedrijf.

Drie tips om je cashflow te verbeteren

Het is natuurlijk mooi dat een non-bancaire financier jouw debiteurenrisico’s kan wegnemen, maar je kunt als uitzender of detacheerder zelf ook het nodige doen om je cashflow te versnellen en dit risico in te dammen. Nonnekes geeft drie tips:

  1. Focus niet alleen op omzet
    Veel ondernemers zijn meer omzetgedreven dan winstgedreven. Dat is een veelvoorkomende valkuil. Menig uitzend- of detacheringsbureau doet zaken met (grote) klanten waar het al jaren voor werkt, terwijl die klant misschien een flinterdunne financiële positie heeft. Zullen/kunnen ze wel betalen? Het is een vraag die menig ondernemer slapeloze nachten bezorgt. Want je hebt pas geld verdiend als het op jouw rekening staat.
  2. Let op als het debiteurensaldo oploopt
    Een betalingstermijn van 60 dagen is al heel lang. Als een klant deze termijn nog verder laat oplopen kan dat een signaal zijn dat er iets aan de hand is. Verdiep je dan in de financiële positie van die klant (of laat je hierbij adviseren).
  3. Zorg dat je eigen financiële administratie altijd op orde is
    Heb je financiering nodig om te groeien, uit te breiden of omdat je er een nieuwe grote klant bij krijgt? Dan zal de bank als eerste vragen ‘hoe is jouw financiële situatie op dit moment?’ Veel bedrijven kunnen daar geen antwoord op geven. Heel vaak ontbreekt het actuele inzicht en komt het bedrijf niet verder dan cijfers van het afgelopen jaar.

Kortom, zorg dat je inzicht hebt in jouw debiteurenrisico’s en dek deze af. Dan is de kans groter dat jouw klanten betalen. En kun jij op tijd de lonen betalen en groeien. De afweging om dit zelf te doen of uit te besteden aan een factoringbedrijf is natuurlijk aan jou zelf. Maar zijn financiën niet jouw sterkste punt? Schroom dan niet en schakel hulp in van een ander.

Dit artikel is gesponsord door Svea

Over Auteur

Reageer