Waar wil de PVV naartoe met de arbeidsmarkt?

0

Een van de opvallendste punten uit het programma van de PVV: de herintroductie van de werkvergunning voor werknemers van binnen de EU. Wat wil de winnaar van de verkiezingen van 2023 nog meer?

Het tegengaan van asiel en arbeidsmigratie is een speerpunt in het programma van Wilders. De partij hoopt dat met de herinvoering van de werkvergunning voor EUR-werknemers het aantal arbeidsmigranten fors zal afnemen. PVV is overigens de enige partij die deze verregaande maatregel in haar verkiezingsprogramma had staan. Verder is de inzet om arbeidsmigratie van buiten de EU te beperken door strengere toelatingseisen te stellen.

PVV is ertegen dat kansrijke asielzoekers tijdens de asielprocedure zo snel mogelijk mogen beginnen met werken. En vindt verder dat de ETK-regeling afgeschaft moet worden voor niet-Nederlandse werknemers die in Nederland werkzaam zijn. Dat is de regeling waarmee werkgevers de werkelijke kosten die werknemers buiten hun eigen land maken, onbelast kunnen vergoeden.

Uitzendbranche

Over de uitzendbranche laat de PVV weinig los in het verkiezingsprogramma. Wel geeft het stemgedrag bij moties enig idee. De partij stemde tegen een motie om de duur van fase A van het uitzendcontract te verkorten van 52 naar 26 weken. Het stemde eveneens tegen het voorstel om het maximeren van het aantal flexwerkers op te nemen in de werkagenda met sociale partners.

De PVV lijkt ertegen gekant om al te veel eisen op te nemen bij het nieuwe toelatingsstelsel voor uitzendbureaus. Het stemde tegen de motie om de eisen in de Wet gelijke kansen bij werving en selectie op te nemen in de certificering van uitzendbureaus (inmiddels is geen sprake meer van certificering, maar van toelating). Ook stemde het tegen dat een onherroepelijke veroordeling wegens arbeidsdiscriminatie zou leiden tot verlies van certificering. Overigens werden beide moties wel aangenomen.

Pensioen, zzp

Andere opvallende standpunten van de PVV zijn het terugdraaien van de Wet Toekomst Pensioenen en het verlagen van de AOW-leeftijd naar 65 jaar.

Over de hervormingen op de arbeidsmarkt die zijn ingezet onder minister Van Gennip staat niets in het programma. De Wet verbetering zekerheid flexibele arbeidskrachten en de Wet verduidelijking beoordeling arbeidsrelaties liggen ter internetconsulatie.

Wat zzp’ers betreft vindt PVV dat begonnen moet worden met handhaving op schijnzelfstandigheid in risicosectoren als zorg, onderwijs en kinderopvang. De verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zzp’ers moet een ‘opt-out’ hebben, een mening die de PVV overigens deelt met de VVD.

Over Auteur

Annet Maseland is freelance-redacteur van Flexmarkt

Reageer