Hervorming arbeidsmarkt en uitzendbranche blijft op agenda

0

Minister Van Gennip (SZW) mag haar hervormingsplannen op het gebied van arbeidsmarkt en  uitzendbranche verder uitwerken. Geen enkel dossier op dit vlak werd door de Tweede Kamer controversieel verklaard.

De Tweede Kamer stemde op 12 september welke onderwerpen van het demissionair kabinet ‘controversieel’ zijn. Controversieel betekent dat wetsvoorstellen niet worden behandeld tot er een nieuw kabinet is.

Certificeringsplicht

Het kabinet is bezig met een groot aantal thema’s die raken aan de arbeidsmarkt en de uitzendbranche. Zo ligt er een plan om een certificeringsplicht in te voeren. Dat plan is wegens kritiek van de Raad van State tot nader order uitgesteld. Minister van Gennip (SZW) werkt aan regelgeving die moet verduidelijken wanneer sprake is van schijnzelfstandigheid.

Hervorming arbeidsmarkt

Ook ligt er een wetsvoorstel voor hervormingen van de arbeidsmarkt waarmee de verschillen tussen vast en flex kleiner worden. Zo gaan de oproepcontracten verdwijnen, net als de tussenpoos in de ketenbepaling. Ook worden de fases van uitzendcontracten korter. Fase A gaat van 78 weken naar 52 weken en fase B van 6 contracten in 4 jaar naar 6 contracten in 2 jaar. Dit staat overigens ook al in de laatste uitzend-cao.

De arbeidsmarkthervormingen worden geregeld via de Wet verbetering zekerheid flexibele arbeidskrachten. Deze wet is op 9 juli – vlak na de val van het kabinet – nog in internetconsultatie gegaan.

De komende maanden zal bij elke nieuwe kamerbrief en nieuwe wetsvoorstel worden bekeken of het onderwerp gevoelig ligt en moet worden doorgeschoven naar het nieuwe kabinet.

ABU: géén cherry picking

De ABU heeft net als de SER de Kamer eerder opgeroepen om de arbeidsmarkthervorming volledig voort te zetten, zonder cherry picking of aanvullende maatregelen, óf volledig controversieel te verklaren. “Wij rekenen erop dat de Kamercommissie bij de besluitvorming over nieuwe wetsvoorstellen die onderdeel uitmaken van het SER-advies niet aan cherry picking zal doen en alles zal behandelen. Wij zullen ons hier sterk voor blijven maken”, aldus de ABU in een verklaring.

Over Auteur

Annet Maseland is freelance-redacteur van Flexmarkt

Reageer