Nieuwe CAO voor Uitzendkrachten per 2 januari 2023

0

De ABU, NBBU en de vakbonden FNV, CNV en De Unie hebben afgelopen maandag een onderhandelingsresultaat bereikt over de nieuwe CAO voor Uitzendkrachten, die geldt voor circa 800.000 uitzendkrachten in Nederland.

De nieuwe uitzend-cao treedt 2 januari 2023 in werking en heeft een looptijd van een jaar (tot 1 januari 2024).

Het onderhandelingsresultaat wordt in januari voorgelegd aan de leden van de ABU en NBBU.

In lijn met SER-MLT-advies

De afspraken zijn in lijn met het SER-MLT-advies om werkenden meer werk- en inkomenszekerheid te geven en worden stapsgewijs doorgevoerd, rekening houdend met de verdere uitwerking van de wet- en regelgeving conform het advies van de SER.

Inlenersbeloning uitgebreid

Zo zet de nieuwe cao opnieuw een nieuwe stap richting gelijkwaardige arbeidsvoorwaarden. De inlenersbeloning wordt per 1 juli 2023 verder uitgebreid. Uitzendkrachten krijgen recht op alle toeslagen en kostenvergoedingen die ook van toepassing zijn op medewerkers rechtstreeks in dienst bij de opdrachtgever.

Werkervaring geborgd

De werkervaring van uitzendkrachten wordt nog beter geborgd in het bepalen van zijn of haar beloning (inschaling). Cao-partijen willen bovendien dat als uitzendkrachten recht hebben op een transitievergoeding deze ook daadwerkelijk wordt uitbetaald.

Transitievergoeding

Afgesproken is ook dat uitzendkrachten vanaf 1 april 2023 niet 3, maar 12 maanden na het einde van het contract nog een beroep kunnen doen op de transitievergoeding. Dit voorkomt dat het recht op transitievergoeding snel is ‘vervlogen’. Cao-partijen willen dat als uitzendkrachten recht hebben op een transitievergoeding deze ook daadwerkelijk wordt uitbetaald.

Bescherming bij ziekte

Een belangrijk resultaat is ook dat er per 1 juli 2023 helderheid komt over regels rondom ziekte van uitzendkrachten.
Er is overeengekomen dat per  1 juli 2023 uitzendkrachten die ziek worden recht hebben op twee jaar aanvulling op hun loon tot 90% in het eerste jaar en tot 80% in het tweede jaar. Dat recht op aanvulling houden zij ook als hun uitzendovereenkomst is beëindigd. Zij betalen daar wel een premie voor van 0,3% of 0,7%.

Duidelijkheid uitzendbeding en arbeidsongeschiktheid

In de nieuwe cao wordt ook de arbeidsongeschiktheidsbepaling aangepast. Er is momenteel veel te doen omtrent het uitzendbeding en arbeidsongeschiktheid. De afgelopen tijd is de rechtsgeldigheid van de huidige regel, dat een uitzendovereenkomst met uitzendbeding bij ziekte kan eindigen, in enkele gerechtelijke uitspraken ter discussie gesteld. Ook in de politiek is er veel discussie rondom de toepassing van uitzendbeding bij arbeidsongeschiktheid.

Momenteel loopt er een zaak waarin dit aan de Hoge Raad is voorgelegd. De uitspraak wordt in maart 2023 verwacht. In september 2022 bracht de advocaat-generaal (AG) een conclusie (advies aan de Hoge Raad) uit over deze zaak.
De nieuwe bepaling zorgt ervoor dat de cao in lijn is met de verwachting in rechtspraak en politiek dat de uitzendovereenkomst met uitzendbeding niet meer kan eindigen bij ziekte. Ook is er in de nieuwe afspraak geen verschil meer tussen uitzendovereenkomsten met en zonder uitzendbeding.

Lees ook: Uitzendbeding ziek = einde uitzendovereenkomst?

Verder zijn in het cao-onderhandelingsresultaat de gezamenlijke ambities opgenomen om te komen tot een prijs/kwaliteitsregeling voor huisvesting voor arbeidsmigranten en worden vervolgstappen gezet naar een marktconform pensioen en de implementatie van de Wet toekomst pensioenen.

Voorleggen aan achterban

De eerste inhoudelijke wijzigingen vinden plaats per 1 juli 2023. Partijen praten in 2023 verder over een cao vanaf 2024. Mochten partijen hier onverhoopt niet uitkomen, dan wordt de cao in 2024 automatisch met een jaar verlengd.

Bronnen: ABU, NBBU, FNV, CNV, De Unie

Over Auteur

De redactie van Flexmarkt zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over gerelateerde onderwerpen op gebied van flexwerkers, ondernemen, payroll en de uitzendbranche.

Reageer