Flappie

0

Als het aan advocaat-generaal De Bock ligt heeft het uitzendbeding bij ziekte eenzelfde lot als Flappie. Dat stelt althans Hendarin Mouselli (VRF Advocaten) in haar Kerst-column voor Flexmarkt.

Het was september 2022
Ik weet het nog zo goed
Mijn Fase 1-2 was leeg
En De Bock zei geen uitzendbeding bij ziekte
En als ik het zou schrappen dat ik dan wat lekkers kreeg

En ik ben gillend en stampend naar bed gegaan
Heb eerst een uur liggen huilen op de sprei
Nog één keer scheldend bij de Hoge Raad gestaan
En geschreeuwd; Bockie, nietigheid gaat te ver
Nog heel lang voor het raam gestaan maar Fase 1-2 stond er maar verlaten bij

Het was tweede kerstdag 2022
Ik weet dat nog zó goed, Bockies bed was leeg
En ik zei tegen Bockie dat zij niet aan het beding mocht komen
En als zij naar mij zou luisteren dat zij dan wat lekkers kreeg

Als het aan advocaat-generaal De Bock ligt heeft het uitzendbeding bij ziekte eenzelfde lot als Flappie. Eén specifiek onderdeel uit het advies van de advocaat-generaal heeft in het bijzonder mijn aandacht, namelijk dat het uitzendbeding (bij ziekte) uit de NBBU-cao nietig zou zijn. Het gerechtshof had geoordeeld dat het beding vernietigbaar is. Nietigheid betekent dat het beding nooit heeft bestaan. Het ontstaat van rechtswege. Er hoeft dus geen beroep op te worden gedaan. Vernietigbaarheid betekent dat het uitzendbeding geldig is totdat het wordt vernietigd.

Lees ook: Uitzendbeding ziek = einde uitzendovereenkomst?

De conclusie van de advocaat-generaal is naar mijn mening niet op alle onderdelen duidelijk. Het is op sommige onderdelen tegenstrijdig en het onderscheid tussen volledige dan wel gedeeltelijke nietigheid wordt niet duidelijk gemaakt. Nietigheid heeft verstrekkende gevolgen en die gevolgen worden onderschat. In sommige bepalingen van cao’s en verplicht gestelde bedrijfstakpensioenfondsen is een ‘anticumulatiebepaling’ opgenomen. Eén van die voorwaarden is vaak dat voor minimaal 15 procent van de loonsom op jaarbasis gewerkt moet worden met het uitzendbeding. Als het uitzendbeding uit de NBBU-cao nietig wordt verklaard, dan kan dit betekenen dat werkgevers niet meer voldoen aan dat criterium. En met terugwerkende kracht alsnog vallen onder de werkingssfeer van een andere cao en/of verplicht gestelde bedrijfstakpensioenfonds dan de ABU-of NBBU-cao en StiPP. En wat te denken van de door uitzendondernemers betaalde Whk-premies als ze met het uitzendbeding werkten en daardoor hogere premies hebben betaald. Natuurlijk hebben ze ook geen loondoorbetaling bij ziekte gehad. Feit is echter wel dat het wetstechnisch allemaal niet klopt als het uitzendbeding nietig wordt verklaard.

Of de Hoge Raad het advies van de advocaat-generaal (op alle onderdelen) overneemt, zal vermoedelijk in het eerste kwartaal van 2023 blijken. Ik heb daar mijn twijfels bij. Ook eendachtig het arrest van de Hoge Raad van eind oktober 2022, waar weliswaar niet expliciet is geoordeeld over het uitzendbeding bij ziekte, maar wellicht wel impliciet? Voor nu: zalig uitzendbeding!

Deze blog wordt is gepubliceerd in de december-editie van Flexmarkt-magazine. Flexmarkt magazine is digitaal beschikbaar voor abonnees van Flexmarkt pro.

 

Over Auteur

De redactie van Flexmarkt zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over gerelateerde onderwerpen op gebied van flexwerkers, ondernemen, payroll en de uitzendbranche.

Reageer