Tag: uitzendbeding

Brancheinformatie
Bonden stappen uit overleg CAO voor Uitzendkrachten

Drie van de vier vakbonden die onderhandelden over een nieuwe cao voor uitzendkrachten stappen uit dat overleg. FNV, CNV en De Unie willen de arbeidsvoorwaarden voor uitzendkrachten zo veel mogelijk gelijk trekken met die van vast personeel. Werkgevers zouden daar te weinig aan tegemoetkomen.

Flexwerkers
Cao-afspraken AOW-gerechtigden

Uit cijfers van het CBS blijkt dat begin dit jaar 182.000 mensen van 65 jaar en ouder actief waren op de arbeidsmarkt. Het aantal uitzendbureaus dat zich op deze doelgroep richt neemt toe. Wat is er in de cao’s geregeld voor AOW-gerechtigden?

Flexwerkers
Drie vragen over NBBU-cao uitzendkrachten

1. Wat is de stand van zaken rondom de onderhandelingen over de cao voor uitzendkrachten van de NBBU?

De huidige cao voor uitzendkrachten van de NBBU loopt af op 31 december 2013. Begin april werd gestart met de onderhandelingen voor de nieuwe cao. Het sociaal akkoord van de Stichting van de Arbeid wierp echter een ander licht op de onderhandelingen, waardoor de NBBU haar onderhandelingspositie moest herzien. De onderhandelingen voor de nieuwe cao voor uitzendkrachten worden in september weer opgepakt. De NBBU gaat de gesprekken ‘met een positief gevoel’ in.

2. Wat was het probleem met het sociaal akkoord?

In het sociaal akkoord is afgesproken dat het niet langer mogelijk is om langer dan 78 weken te werken met een uitzendbeding. Volgens de huidige NBBU-cao is het mogelijk om het uitzendbeding kan gedurende 130 weken toe te passen. Volgens de NBBU worden ondermeer 65-plussers hier de dupe van. ‘Na twee jaar tijdelijke contracten neemt echt geen werkgever ze in vaste dienst. En zeg zelf: 65-plussers willen zelf ook niet graag een vast dienstverband,’ aldus Piet Meij, hoofd Sociaal Economische Zaken bij de NBBU in een column. ‘De NBBU heeft in de cao geregeld dat 65 plussers onbeperkt uitgezonden kunnen worden. Zonder nadere regelgeving komt hier een abrupt einde aan.’

3. Wat voor actie heeft de NBBU ondernomen?

De branchevereniging voor uitzendondernemingen heeft een brief gestuurd aan minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De minister heeft gereageerd dat hij blijft bij de afspraken in het sociaal akkoord. Daarnaast is de NBBU in overleg met betrokken partijen, waaronder MKB-Nederland en de vakbeweging. ‘De verdere uitwerking zullen we met interesse volgen en waar nodig op inhaken,’ aldus de woordvoerder van de NBBU.

Flexwerkers
Uitzendbeding

In een uitzendovereenkomst kan een uitzendbeding worden
opgenomen. Het uitzendbeding is geregeld in het Burgerlijk Wetboek (artikel 7:
668a)

Brancheinformatie
Flexibiliteit en zekerheid

Annemieke, intercedent van uitzendbureau Flexi-bel,
heeft veel opdrachten uitstaan. Felix (22 jaar) die zij voor een opdracht bij
groothandel Kripo heeft geselecteerd, heeft echter nog nooit voor een
uitzendbureau gewerkt. Hij wil de aangeboden baan graag aannemen, maar voelt
eigenlijk niet zoveel voor een contract dat hem geen vastigheid geeft.