Sociaal akkoord beperkt toepassing uitzendbeding

0

In het Burgerlijk Wetboek zijn regels rondom uitzendwerk vastgelegd. Deze regels zorgen ervoor dat uitzendcontracten een ander karakter hebben dan andere arbeidscontracten.

Zo staat in de wet dat de ketenregeling van tijdelijke contracten pas van toepassing is zodra de werknemer meer dan 26 weken arbeid heeft verricht. Ook staan er regels rondom het uitzendbeding. Wanneer er een uitzendbeding wordt afgesproken, kan de uitzendovereenkomst worden beëindigd op het moment dat de inlener de uitzendopdracht beëindigt. 

Cao’s
Op dit moment staat in het Burgerlijk Wetboek dat er maximaal 26 weken gebruik kan worden gemaakt van het uitzendbeding. Hierbij kan wel onbeperkt bij cao worden afgeweken. In de ABU-cao kunnen in fase A contracten worden gesloten met uitzendbeding. Fase A duurt 78 gewerkte weken. De NBBU-cao voor uitzendkrachten kent fase 1 t/m 4. Fase 1 duurt 26 gewerkte weken en fase 2 duurt 104 gewerkte weken. Het uitzendbeding kan gedurende deze 130 weken worden toegepast.

Sociaal akkoord
In het sociaal akkoord, waarover sociale partners halverwege april tot overeenstemming kwamen, vraagt de Stichting van de Arbeid het kabinet om de mogelijkheid om bij cao af te wijken van de wettelijke termijn te beperken. De Stichting zou graag zien dat een uitzendbeding voor maximaal 78 gewerkte weken kan worden afgesproken.
Marco Bastian, directeur van de NBBU, noemt dit ‘een ongewenste inmenging in de vrijheid van afspraken tussen cao-partijen’. De branchevereniging voor uitzendorganisaties in het MKB heeft daarom een brief gestuurd naar minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. ‘We hopen dat het kabinet bij  het uitwerken van de regelingen ook goed luistert naar het MKB-geluid uit de flexbranche. De NBBU zet zich volop in om dit MKB- geluid te laten horen.’

Over Auteur

De redactie van Flexmarkt zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over gerelateerde onderwerpen op gebied van flexwerkers, ondernemen, payroll en de uitzendbranche.

Reageer