55 procent van de Oekraïense vluchtelingen in Nederland werkt, vooral als uitzendkracht

0

Het CBS meldt dat op 1 november 2023 55 procent van de 78duizend 15- tot 65-jarige vluchtelingen met de Oekraïense nationaliteit in Nederland werkt. Een jaar eerder was dit 44 procent.

Oekraïners die naar Nederland gevlucht zijn hebben geen werkvergunning nodig. Van de Oekraïners tussen de 25 en 45 jaar werkt 59 procent.

Aandeel werkzame Oekrainers

4 op de 10 werkzaam als uitzendkracht

Volgens het CBS is 39 procent van de Oekraïners die werkt als uitzendkracht werkzaam. Nog eens 26 procent werkt als oproepkracht en 30 procent heeft een ander tijdelijk dienstverband. Een ruime meerderheid (53%) werkt voltijds. Gezien het grote aandeel flexibele dienstverbanden is het niet verwonderlijk dat het CBS constateert dat Oekraïners relatief vaak van werkgever wisselen. Van de mensen die zowel op 1 november 2022 als op 1 november 2023 werkzaam waren, wisselde 41 procent in de tussentijd van werkgever.

Vooral werkzaam in zakelijke dienstverlening, handel en transport

Oekraïners zijn vooral werkzaam in de zakelijke dienstverlening. Daarbij wel de kanttekening dat uitzendbureaus daar ook onder vallen en vaak niet is na te gaan naar welke branche uitzendkrachten worden uitgezonden. Zo’n een derde van de Oekraïners werkt in de sector handel, vervoer en horeca. Ten opzichte van een jaar eerder nam het aandeel dat in deze sector werkte met 5 procentpunt toe, terwijl het aandeel in de zakelijke dienstverlening juist met 5 procentpunt afnam.

Over Auteur

De redactie van Flexmarkt zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over gerelateerde onderwerpen op gebied van flexwerkers, ondernemen, payroll en de uitzendbranche.

Reageer