ABU en NBBU: contractflexibiliteit uitzenden van 5,5 naar 4 jaar

2

Om uitzendkrachten meer zekerheid te bieden zijn de ABU en NBBU bereid in de nieuwe CAO  de contractflexibiliteit te verkorten van 5,5 naar 4 jaar en het gebruik van het uitzendbeding te beperken tot 52 gewerkte weken. De FNV wil dat dit wordt verkort tot 26 weken en roept de politiek op om een eind te maken aan de praktijk van het ‘rondpompen van uitzendkrachten’.

De brancheorganisaties erkennen dat ‘een groeiende groep uitzendkrachten steeds langer en soms structureel is aangewezen op uitzendwerk’. De ABU en de NBBU stellen vast dat veel inleners ervoor kiezen om structurele werkzaamheden door externe flexibiliteit in de laten vullen, wat de doorstroommogelijkheden beperkt en waardoor de risico’s voor flexibiliteit vaak worden afgewenteld op de flexkracht. Daarom willen de ABU en de NBBU naar eigen zeggen bij de komende CAO-onderhandelingen inzetten in op het bieden van meer perspectief voor uitzendkrachten. Investeringen in duurzame inzetbaarheid, een verbeterde pensioenregeling, verkorting van uitzendduur en contractflexibiliteit en invoering van standaard uitzendcontracten zijn onderdeel van het pakket voorstellen dat de ABU en de NBBU aan de vakbonden doet.

Lees ook: ABU en NBBU stemmen cao’s op elkaar af

Contractflexibiliteit verkorten

Opmerkelijk is dat de ABU en de NBBU voorstellen om de contractflexibiliteit te verkorten van 5,5 naar 4 jaar en het gebruik van het uitzendbeding te beperken tot 52 gewerkte weken (nu 78 weken, red.). Ook ligt er een voorstel voor het invoeren van standaardcontracten voor uitzenden, bedoeld om het speelveld binnen de branche gelijk te krijgen.

Investeren in duurzame inzetbaarheid

De ABU en de NBBU zetten daarnaast zwaar in op duurzame inzetbaarheid. Jurriën Koops, directeur van de ABU: “Duurzame inzetbaarheid, dus onder meer investeren in scholing en ontwikkeling, biedt perspectief op de lange termijn. Wij zijn dan ook bereid om onze investeringen hierin te verhogen van 198 miljoen euro naar 365 miljoen euro.”
Marco Bastian, directeur van de NBBU: “De uitzendbranche schept ieder jaar werkgelegenheid voor honderdduizenden mensen. We zijn bereid blijvend te investeren in het perspectief van deze werkenden. Door duurzame inzetbaarheid, maar ook bijvoorbeeld door verbetering van het pensioen voor uitzendkrachten. Daarmee wordt hun positie steeds verder versterkt.”

Koops: ‘creëer gelijk speelveld flexwerk’

Koops doet daarbij wel een oproep aan de politiek “Opdrachtgevers zoeken hun heil in ongeorganiseerde vormen van flexibel werk. Mogelijk gemaakt omdat adequate zzp-wetgeving ontbreekt. De ABU wil uitzendwerk verbeteren via de cao. Daarvoor is het essentieel dat er een gelijk speelveld komt voor alle vormen van flexibel werk. De ABU roept de politiek dan ook op om zo snel als mogelijk is te komen met sluitende wetgeving.”

FNV: fase uitzendbeding naar 26 weken

Vakbond FNV komt (niet geheel toevallig) vandaag ook naar buiten met een oproep aan de politiek om de positie van uitzendkrachten bij wet te versterken. Naast het uitbannen van de nul-uren contracten wil de vakbond dat de uitzendperiode drastisch wordt verkort tot eenmalig 26 weken. Die periode (waarin het uitzendbeding geldt, red.) staat nu op 78 weken en kan volgens de vakbond door het rondpompen van uitzendkrachten van uitzendbaan naar uitzendbaan telkens weer opnieuw ingaan. “Na die 26 weken moeten de uitzendkrachten automatisch meer zekerheid krijgen, zodat ze niet zomaar van de ene op de andere dag op straat gezet kunnen worden”, zegt Zakaria Boufangacha, arbeidsvoorwaardencoördinator FNV.

‘Uitzendkrachten rondgepompt’

‘Ruim twee derde van de uitzendkrachten wordt gemiddeld zeven jaar van uitzendbaan naar uitzendbaan rondgepompt met nauwelijks zekerheid van werk en inkomen. Ruim een kwart zit zelfs in een uitzendcaroussel die al langer dan tien jaar duurt’ – zo stelt de FNV op basis van een enquête onder 1.000 uitzendkrachten en een vervolgonderzoek onder 92 deelnemers.
De FNV overhandigt vanmiddag een eigen ‘witboek uitzendbranche’ aan de leden van de vaste Kamercommissie SZW die vandaag debatteert met minister Koolmees over de werking van de flexbranche. “Uitzendwerk is bedoeld voor het opvangen van ziekte of pieken in het werk. Dan spreek je over weken of maanden, niet over jaren”, zo is boodschap van Boufangacha aan de politiek.

Lees ook: Wat heeft Borstlap tegen uitzenden?

Over Auteur

De redactie van Flexmarkt zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over gerelateerde onderwerpen op gebied van flexwerkers, ondernemen, payroll en de uitzendbranche.

2 reacties

  1. Waar zijn de ABU en NBBU in hemelsnaam mee bezig. Wat een kortzichtige visie dat uitzendwerk alleen voor piek en ziek wordt gebruikt. Onze bedrijven zijn actief in de bouw en techniek waar projectmatig wordt gewerkt. Als een project wordt gescoord zijn grote aantallen vakmensen nodig en na afronding van het project kan er worden afgebouwd. Bedrijven willen/ moeten flexibel werken, maar als je de flexibiliteit bij de uitzendbureaus weg haalt is dat een groot probleem. Gevolg, een enorme vlucht naar het ZZP model waar de overheid kampt met een regelgeving probleem. Hier is de geest uit de fles en gaat er nooit meer in. Ik werk meer dan 30 jaar in de uitzendbranche, maar nog nooit is de regeldrift van de overheid zo groot geweest. De vakbonden schreeuwen moord en brand en de brancheverenigingen ABU en NBBU laten hun leden in de kou staan. Niet vreemd dat er meer dan 10.000 van de 14.000 bureau zich niet hebben aangesloten. Er was ooit een moment dat wij trots waren ABU of NBBU lid te zijn.

  2. Sjaak van Dalen op

    De grote bedrijven die vooral projecten aannemen zijn juist erg blij met hun flexibele schil, zo kunnen ze in drukke tijden opschalen en in rustige tijden weer afschalen. Deze regel maakt het voor uitzendbureaus onwerkbaar, omdat wij afhankelijk zijn van dr projecten van die opdrachtgevers en zeker in deze tijd waarin niks zeker is, lijkt het me not done om deze regel in te voeren, eigenlijk niet hij verlengd worden i.p.v. ingekort.
    In ieder geval bedankt ABU en NBBU voor jullie steun……maar niet heus.

Reageer