FNV: Breng fases uitzendbeding terug naar 26 weken

0

Uitzendkrachten moeten na 26 weken werken in een fase komen waarin het uitzendbeding niet langer van toepassing is. Dat zegt Zakaria Boufangacha, arbeidsvoorwaardencoördinator van vakbond FNV. Volgens Boufangacha maakt de coronacrisis duidelijk dat de huidige periode van 78 weken veel te lang is.

Zo’n 80 procent van alle uitzendkrachten zit volgens FNV in Fase A (cao ABU) of Fase 1 of 2 (cao NBBU) en valt dus onder het uitzendbeding. Van de uitzendkrachten die door de coronacrisis zonder werk kwamen te zitten, had 29 procent geen enkel vangnet.

Lees ook: Coronaprotocol medewerkers uitzendbureaus

Onzekere fase verkorten

Boufangacha: “De urgentie om die onzekere fase te verkorten tot een acceptabele 26 weken is tijdens deze crisis wel duidelijk geworden: van de uitzendkrachten die de afgelopen drie maanden hun werk hebben verloren zit het merendeel in de onzekere fase.’ De FNV wordt hierin gesteund door de aanbevelingen van de commissie Borstlap eerder dit jaar om die onzekere fase te maximeren op een half jaar.”

Lees ook: Wat heeft Borstlap tegen uitzenden?

Uit een recente enquête van FNV blijkt dat 80 procent van de oproepkrachten op straat staat of flink teruggevallen is in uren als gevolg van de coronacrisis. Daarnaast is bijna 30 procent van de uitzendkrachten tijdens de coronacrisis zijn baan kwijtgeraakt.

TOFA

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft besloten de aanvraagperiode voor de Tijdelijke Overbruggingsregeling voor Flexibele Arbeidskrachten (TOFA) te verlengen tot en met zondag 26 juli.

Lees ook: Zijn flexkrachten wel echt geholpen met de TOFA?

Tot nog toe hebben 19 duizend flexwerkers een aanvraag gedaan voor deze financiële tegemoetkoming. Van de aanvragen wordt ongeveer de helft afgewezen. Dit lijkt voornamelijk te komen doordat mensen te weinig salaris hebben ontvangen in februari of te veel in april en daarmee niet voldoen aan de voorwaarden.

Naar schatting komt maximaal één derde van de werknemers met een oproep- of uitzendcontract niet in aanmerking voor WW. Meer dan de helft (53%) daarvan zijn thuiswonende kinderen. 9 procent is student. Van de overige 38 procent heeft ongeveer een derde een huishoudinkomen van meer dan twee keer modaal, aldus het ministerie.

Over Auteur

Reageer