Zijn flexkrachten wel echt geholpen met de TOFA?

0

De Tijdelijke Overbruggingsregeling voor Flexibele Arbeidskrachten (TOFA) moet het vangnet vormen voor flexkrachten die in de coronacrisis tussen wal en schip vallen. Maar volgens Cara Pronk en Morad el Houari van advocatenkantoor Van Doorne is het maar zeer de vraag of flexkrachten met de TOFA ook echt geholpen zijn.

In een Kamerbrief van donderdag 3 juni schrijft minister Koolmees dat de TOFA zal worden ingevoerd. Op 22 juni aanstaande zal het aanvraagloket (UWV) gedurende een periode van drie weken worden opengesteld, althans daar wordt naar gestreefd.

Vangnet flexkrachten nodig

In het noodpakket dat is samengesteld naar aanleiding van de economische terugval door de coronacrisis raken flexwerkers tussen wal en schip; zij kunnen immers geen beroep doen op de bestaande regelingen, zoals de TOZO dan wel de NOW. Onder meer de Tweede Kamer heeft aandacht gevraagd voor flexwerkers die werkloos zijn geworden vanwege de coronacrisis en die niet voldoen aan de voorwaarden voor de WW of de bijstand. Een extra vangnet voor flexwerkers was daarom noodzakelijk.

Morad El Houari
Morad El Houari (advocaat arbeidsrecht)

TOFA-voorwaarden

Na een verkenning van reële opties kwam de TOFA als enige werkbare mogelijkheid naar voren om flexwerkers tegemoet te komen volgens Minister Koolmees. De regeling van de TOFA is weliswaar nog niet gepubliceerd in de Staatscourant, maar de hoofdlijnen zijn inmiddels wel bekendgemaakt:

  1. de tegemoetkoming bedraagt € 550 bruto per maand, over de maanden maart, april en mei 2020
  2. het drempelsalaris om in aanmerking te kunnen komen, bedraagt € 400 bruto waarbij de maand februari 2020 als referentiemaand wordt gehanteerd
  3. werknemers die in april 2020 meer verdienden dan € 550 bruto komen niet in aanmerking voor de TOFA. Waarschijnlijk zullen als aanvullende voorwaarden worden gesteld dat
  4. in de maand april 2020 ten opzichte van de maand februari 2020 ten minste 50% inkomstenverlies moet hebben plaatsgevonden en
  5. de aanvrager geen aanspraak heeft gemaakt op een andere inkomensvoorziening, zoals de bijstand.
Cara Pronk
Cara Pronk (advocaat arbeidsrecht)

Flexkrachten toch tussen wal en schip?

De vraag is of flexkrachten met de TOFA geholpen zijn. De TOFA geldt immers alleen voor de maanden maart, april en mei 2020. Voor de maand juni en de aankomende maanden is er vooralsnog geen regeling voor de flexwerkers, terwijl deze maanden voor bijvoorbeeld studenten en seizoenwerkers doorgaans juist de maanden zijn waarin veel wordt gewerkt. Daarnaast is inmiddels bekend dat de NOW in aangepaste vorm zal worden verlengd. Een verlaging van de ontslagboete is één van de aanpassingen ten opzichte van de NOW 1.0, zodat het voor werkgevers financieel minder nadelig wordt om tot ontslag over te gaan. Bovendien is gebleken dat onder de NOW 1.0 juist de flexwerkers op straat kwamen te staan. De verwachting is dan ook dat onder de NOW 2.0 nog meer flexkrachten zullen worden ontslagen. Een deel van de flexwerkers heeft overigens een kortdurende WW opgebouwd die ten einde loopt na drie maanden vanaf het begin van de coronacrisis. De FNV heeft in dit kader afgelopen weekend opgeroepen om de duur van de WW te verlengen gelijk aan de periode waarin overige noodpakketten worden ontvangen. In het licht van deze omstandigheden is het dan ook maar zeer de vraag of flexkrachten met de TOFA voldoende worden geholpen en niet meer tussen wal en schip raken.

Dit is een bijdrage van Cara Pronk / Morad el Houari (Van Doorne).

 

Over Auteur

De redactie van Flexmarkt zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over gerelateerde onderwerpen op gebied van flexwerkers, ondernemen, payroll en de uitzendbranche.

Reageer