Ook uitzenders in de knel door coronaschulden

0

Bedrijven met coronaschulden weten de weg naar regelingen vaak niet te vinden, zegt Michiel Hordijk van adviesbureau IMK.

Veel ondernemers worstelen met de terugbetaling van coronaschulden. Uit cijfers van het ministerie van Financiën blijkt dat voor de zomer ongeveer 100 duizend ondernemers een betalingsachterstand hadden van een of meer termijnen. Ongeveer 60 duizend hadden nog geen enkele termijn betaald.

Belasting en NOW-steun

Het zwaarst getroffen zijn de branches horeca en retail, weet Michiel Hordijk van IMK, adviesbureau voor het midden- en kleinbedrijf. Maar ook uitzendbureaus die tijdens corona personeel leverden aan horeca en winkels, zitten volgens hem in de knel.

Behalve de belastingschulden moeten sommige ondernemers ook nog NOW-steun terugbetalen. Dan gaat het bijvoorbeeld om bureaus die bemiddelen in seizoensarbeid. “De manier waarop de overheid de NOW-steun heeft opgezet, paste niet op seizoensarbeid”, zegt Hordijk.

De verwachte faillissementsgolf bleef tot nog toe uit. Wel ziet Hordijk ondernemers die hun bedrijf stopzetten of dat willen doen.

Betalingsregeling coronaschuld

Een van de maatregelen tijdens de coronacrisis was uitstel van betaling van belastingschulden. Vanaf oktober 2022 moet de schuld worden terugbetaald, waarbij ondernemers gebruik mogen maken van een betalingsregeling. Als de terugbetaling niet lukt, kan een ondernemer aan de Belastingdienst vragen om een betaalpauze, eventueel in combinatie met verlenging van de betalingsregeling naar maximaal zeven jaar.

Vanaf juni 2023 kan de Belastingdienst bij wanbetalers die niets van zich laten horen de betalingsregeling intrekken. “Wat ondernemers niet weten, is dat er ook dan nog best wel wat te regelen valt met de Belastingdienst”, zegt Hordijk. “Denk aan verlenging van de uitstel, kwijtschelding of een saneringsakkoord. Maar daarvoor moet je wel contact opnemen. Wat ik nu vaak zie, is dat een ondernemer contact opneemt met z’n accountant. Maar een accountant weet niet altijd de weg naar de Belastingdienst te vinden, omdat het niet onder zijn gebruikelijke werkzaamheden valt.”

Soepele regels saneringsakkoord tot 1 oktober

De Belastingdienst heeft laten weten dat het zich tot 1 oktober soepel opstelt bij een saneringsakkoord. Als het niet lukt om het de belastingschuld en andere schulden te betalen, dan bestaat de mogelijkheid om een saneringsakkoord te sluiten. Vanwege de coronacrisis gaat de Belastingdienst daar tijdelijk soepeler mee om.

Normaal geldt de voorwaarde dat de Belastingdienst ten minste het dubbele uitkeringspercentage ontvangt als de andere schuldeisers. Maar tot 1 oktober 2023 neemt de Belastingdienst genoegen met ten minste hetzelfde uitkeringspercentage. “Voor ondernemers die willen stoppen, is dat goed nieuws”, zegt Hordijk. “Zo kunnen ze weer met een schone lei aan iets nieuws beginnen.”

 

Over Auteur

Annet Maseland is freelance-redacteur van Flexmarkt

Reageer