Aanbesteding gemeente Amsterdam hoeft niet over

0

De gemeente Amsterdam hoeft de aanbesteding voor uitzendkrachten niet over te doen. Unique had dit in kort geding geëist.

Op 19 februari 2023 publiceerde de gemeente Amsterdam een aankondiging voor een Europese openbare aanbesteding voor de inzet van uitzendkrachten binnen de gemeente. De gemeente wil op basis van af te sluiten meerjarige raamovereenkomsten afspraken maken met in totaal twaalf contractanten over de inzet van uitzendkrachten in zes percelen. De percelen waarop ook Unique had geboden, werden gegund aan Randstad, Tempo-Team en Olympia.

Kort geding

Unique heeft dit besluit in kort geding aangevocht. Ze vond dat de gemeente zich niet heeft gehouden aan de aangekondigde manier van beoordelen. De gemeente zou per perceel een beoordelingsteam formeren. Maar volgens Unique waren voor de beoordeling van de verschillende percelen precies dezelfde formuleringen gebruikt. Volgens Unique is dat onmogelijk als de samenstelling van de beoordelingsteams verschilt. Unique eiste dat de gemeente de gunning introk en opnieuw zou beoordelen.

Spijkers op laag water

De rechter gaat niet mee in de redenering van Unique. Waar de bewoordingen van de gunningsbeslissingen overeenstemmen – dat is lang niet op alle onderdelen het geval – biedt de gemeente daar volgens de rechter een goede verklaring voor.

Unique heeft verder aangevoerd dat de beoordelingscommissies de mogelijkheid is ontnomen om nog eens te reflecteren en heroverwegen of zij nog achter haar beoordeling stond, door de senior inkoper de gunningsbrieven te laten opstellen. “Door die keuze is de dynamiek heel anders geworden dan zoals was aangekondigd”, aldus Unique.

Maar daarmee zoekt het bureau spijkers op laag water, vindt de rechter. “Als de commissie tijdens het plenaire overleg in consensus tot beoordeling van de inschrijvingen is gekomen (uitstekend, goed, voldoende enz.) die na weging daarvan leidt tot een ranking van de inschrijvers, is de beoordeling voltooid. Wat daarna volgt, is verslaglegging van de beoordeling. Aanbestedingsrechtelijk is er geen verplichting tot het bieden van gelegenheid voor reflectie en heroverweging.”

De rechter wijst de vordering van Unique af.

Rechtbank Amsterdam, 28 juli 2023

Over Auteur

Annet Maseland is freelance-redacteur van Flexmarkt

Reageer