NOW 2.0: regeling wordt verlengd, onstlagboete aangepast

0

Werkgevers die door de coronacrisis worden getroffen kunnen ook de komende maanden op financiële ondersteuning van de overheid rekenen. De huidige NOW-regeling loopt door en wordt aangevuld met nieuwe maatregelen.

Dit bericht is geüpdatet op 29 mei, nadat minister Koolmees (SZW) aan de vooravond van het Kamerdebat op 28 mei over de nieuwe steunmaatregelen een akkoord heeft gesloten met vakbonden en werkgevers.

De ministers en staatssecretarissen van Economische Zaken en Klimaat (EZK), Financiën en Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) hebben het pakket op 20 mei aan de Tweede Kamer aangekondigd in de Kamerbrief Noodpakket 2.0.

Het steunpakket is bedoeld om de economische schade van de coronacrisis te beperken, ook al zijn niet alle ontslagen en faillissementen zijn te voorkomen, zo stelt het kabinet. De impact van de coronacrisis op de economie is ‘enorm’, zei Rutte op 20 mei jl. tijdens zijn wekelijkse persconferentie. De ‘dramatische’ werkloosheidscijfers laten de gevolgen zien. “Het gaat langer duren dan we hadden gehoopt”, zei minister Wouter Koolmees (Sociale Zaken) vandaag bij de presentatie van het nieuwe noodpakket, over de coronacrisis.

Huidige NOW-regeling

Het tweede steunpakket volgt de huidige NOW-regeling op (die tot en met 31 mei loopt). Half mei bleek voor de huidige regeling al 121.000 aanvragen te zijn gedaan waarmee bedrijven voor ongeveer 1,8 miljoen werknemers loonkostenvergoeding krijgen. Een op de vier uitzendbedrijven maakt op dit moment gebruik van de NOW-regeling.

NOW 2.0

Het nieuwe steunpakket geldt voor de periode van 1 juni tot 1 oktober. In plaats van drie maanden geldt de regeling dus voor vier maanden.

En de NOW 2.0 is uitgebreid. Er worden wat meer voorwaarden gesteld en op sommige plekken is bijgeplust voor specifieke omstandigheden, zegt de premier.

Een werkgever die minstens 20% omzetverlies verwacht, kan vanaf 6 juli a.s. een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen bij het UWV voor de maanden juni, juli en augustus. Hierdoor kunnen bedrijven hun personeel doorbetalen.
De verlengde NOW-regeling hanteert dus dezelfde systematiek van tegemoetkoming, maar de nieuwe regeling bevat ook wijzigingen, zoals:

Vaste opslag van 30 naar 40%

De vaste (forfaitaire) opslag wordt verhoogd van 30 naar 40%. Daarmee levert de NOW ook een bijdrage aan andere kosten dan de loonkosten.

Referentiemaand maart

De referentiemaand voor de loonsom wordt maart 2020. Dat geldt met terugwerkende kracht. Dus wordt ook in de al lopende, eerste NOW-regeling maart als uitgangspunt genomen als de loonsom in de maanden maart-mei hoger is dan in januari-maart. Dit is vooral van belang voor seizoensgebonden bedrijven.

Ontslagboete aangepast

In het eerste steunpakket werden werkgevers nog extra gekort op hun loonkostenvergoeding, als ze mensen om bedrijfseconomische redenen zouden ontslaan. Bedrijven moeten dan een boete betalen van 50% van de loonsubsidie die het bedrijf kreeg voor de ontslagen persoon. Die ontslagboete wordt geschrapt.

Maar in het nieuwe steunpakket NOW 2.0 komt wel een andere ontslagboete. Bedrijven die meer dan twintig mensen willen ontslaan moeten daarover eerst in overleg treden met de bonden of personeelsvertegenwoordigingen zoals de ondernemingsraad. Komt er daaruit geen akkoord over de ontslagen, dan wordt een werkgever 5% gekort op de totale subsidie die ze krijgen voor de loonkosten. Dat melden Haagse bronnen aan het ANP.

Verplichte omscholing

Werkgevers die de NOW aanvragen, worden verplicht om hun werknemers te stimuleren om aan bij- en omscholing te gaan doen. Werkgevers leggen hier bij aanvraag van de NOW 2.0 een verklaring over af. Ter ondersteuning van initiatieven van sociale partners trekt het kabinet daarvoor € 50 miljoen uit via het crisisprogramma NL leert.

Bedrag voor vaste lasten

Ondernemers in onder andere de horeca, recreatie en de cultuursector krijgen naast compensatie voor hun loonkosten ook een bedrag om hun vaste lasten mee te betalen. Afhankelijk van de omvang van het bedrijf en de gederfde inkomsten, kunnen ondernemers maximaal € 50.000 krijgen als tegemoetkoming voor vaste lasten.

Geen winstuitkering en bonussen

Verder mag een bedrijf dat gebruik maakt van de NOW over dit jaar geen winstuitkering aan aandeelhouders doen, geen bonussen aan het bestuur en de directie uitkeren en geen eigen aandelen inkopen.

Belastinguitstel verlengd

De periode waarin getroffen ondernemers belastinguitstel kunnen aanvragen, is verlengd tot 1 september 2020, vertelde minister Hoekstra van Financien.

Eerste reacties werkgevers

De werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland zijn blij met langere overheidssteun voor bedrijven. ‘Een dikke verdubbeling van de vergoeding voor vaste lasten (in het oorspronkelijke NOW 2-voorstel € 20.000,-, nu € 50.000,-, red.), nadere afspraken over hoe bedrijven kunnen herstructureren en een verlenging van het noodpakket. Met de verlenging en de extra vergoeding voor vaste lasten kunnen we naar verwachting weer extra bedrijven en hun mensen helpen om door deze zware tijd te komen,’ zo reageren VNO-NCW en MKB-Nederland.
Eerder gaven VNO-NCW en MKB-Nederland al aan tevreden te zijn met het verplaatsen van de referentiemaand voor omzet en salaris van januari naar maart, omdat daarmee seizoensbedrijven veel meer geholpen zijn.

Ondernemend Nederland laat weten opgelucht te zijn dat de steunmaatregelen zijn verlengd. “Deze hulp is noodzakelijk om in de basis gezonde bedrijven de coronacrisis te helpen overleven”, aldus voorzitter Hans Biesheuvel. “Het is goed dat het kabinet ondernemers meer perspectief biedt. Dit geeft hun een belangrijk signaal van vertrouwen in de toekomst.”

Bronnen: Rijksoverheid/ANP/Salarisnet

Over Auteur

De redactie van Flexmarkt zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over gerelateerde onderwerpen op gebied van flexwerkers, ondernemen, payroll en de uitzendbranche.

Reageer