ABU en NBBU stemmen cao’s op elkaar af

0

ABU en NBBU hebben vanaf 30 december 2019 nieuwe, vereenvoudigde en geharmoniseerde cao’s voor alle 850.000 uitzendkrachten in Nederland. “Dit is de grootste cao-herziening in 25 jaar”, zegt ABU-directeur Jurriën Koops.

De ABU en de NBBU hebben met FNV, CNV Vakmensen, De Unie en LBV een onderhandelingsresultaat bereikt. Volgens de organisaties is er sprake van een gelijk speelveld en sterk vereenvoudigde overeenkomsten. “Uitzendkrachten krijgen een betere rechtspositie, meer werkzekerheid en begeleiding om duurzaam inzetbaar te blijven.” Volgens Koops is er sprake van een mijlpaal voor de branche. “Gelijkluidende cao’s bieden duidelijkheid voor uitzendkrachten, uitzendondernemingen en opdrachtgevers. Hiermee investeren we in de kwaliteit van uitzenden, maken we werk van goed werkgeverschap en zorgen we voor een sterke vereenvoudiging. We vinden het belangrijk dat dit samen met de vakbonden is gelukt.”
“Alle partijen winnen hiermee: uitzendondernemingen, opdrachtgevers en uitzendkrachten”, reageert NBBU-directeur Marco Bastian.

Betere inlenersbeloning

Een van de aanpassingen is een verbeterde inlenersbeloning. Uitzendkrachten krijgen toeslagen voor fysiek en zwaar werk en vergoeding van reisuren als dat bij de inlener ook zo is. Daarnaast kunnen uitzendkrachten hun werkervaring sneller verzilveren en komen er betere garanties op inkomenszekerheid bij het wegvallen van uitzendwerk.

Snellere opbouw rechten

Met de nieuwe cao’s bouwen uitzendkrachten sneller rechten op in de verschillende fases van het uitzenden, bijvoorbeeld als de uitzendkracht via een andere uitzender bij dezelfde opdrachtgever aan de slag gaat. Herhaalde dag- en weekcontracten zijn straks niet meer mogelijk. Op het gebied van duurzame inzetbaarheid is de scholingsbestedingsverplichting omgezet naar een bestedingsverplichting voor het bevorderen van duurzame inzetbaarheid.

Enkele wijzigingen al per 1 september

Over een nieuwe pensioenregeling voor uitzendkrachten moeten nog dit jaar afspraken worden gemaakt. De ABU- en NBBU-leden hebben al ingestemd met het onderhandelingsresultaat. De nieuwe cao loopt tot 1 juni 2021. Een aantal wijzigingen wordt al per 1 september in de huidige cao doorgevoerd.

Lees de reacties van de ABU en NBBU op de nieuwe cao voor uitzendkrachten.

Over Auteur

Reageer