Werkhervattingskas 2021: Sector 52-premie daalt

1

Onlangs zijn de premies Whk voor 2021 vastgesteld. Dat zijn belangrijke bouwstenen van de kostprijs van uitzendkrachten. Goed nieuws voor uitzendbureaus; de Whk-premie sector 52 (WGA + ZW-flex) daalt komend jaar ten opzichte van 2020.

Naast de feitelijke premie is het natuurlijk ook interessant om te kijken wat de ontwikkelingen zijn van de Whk-premie in de diverse sectoren. Experts in Flex heeft daarom op basis van de door het UWV gepubliceerde Gedifferentieerde premies WGA en Ziektewet 2021 een analyse gemaakt van de ontwikkelingen in 2021 ten opzichte van 2020.

De algemene ontwikkeling van de Whk-premie in de diverse sectoren is als volgt:

Stijging t.o.v. 2020 42
Daling t.o.v. 2020 23
Gelijkblijvende premie 2

 

Uitzendbureaus

Voor sector 52 (uitzendbedrijven) bedraagt de WGA-premie in 2021 1,62% en de ZW-flex premie bedraagt 5,32%.

De Whk-premie sector 52 daalt daarmee in totaal in 2021 met 0,37% ten opzichte van 2020. Hoe verhoudt zich dat tot andere sectoren?

Premieontwikkeling 2021 gunstiger dan sector 52 0
Premieontwikkeling 2021 ongunstiger dan sector 52 66
Premieontwikkeling 2021 gelijk aan sector 52 0

 

Dit betekent dat de Whk-premie in sector 52 de allergrootste daling kent van alle sectoren in Nederland. In 2020 was dat precies andersom, toen kende sector 52 de grootste stijging ten opzichte van alle andere sectoren.

Gemiddeld over alle sectoren stijgt de Whk premie in 2021 van 1,49% naar 1,52%. Dit betekent dat de premie voor sector 52 zich met een daling van 0,37% in 2021 gunstig ontwikkelt ten opzichte van de overige sectoren.

Payrollbedrijven

De Whk-premie sector 45 (payroll) stijgt in 2021 met 0,03% ten opzichte van 2020. Hoe verhoudt zich dat tot andere sectoren?

Premieontwikkeling 2021 gunstiger dan sector 45 35
Premieontwikkeling 2021 ongunstiger dan sector 45 28
Premieontwikkeling 2021 gelijk aan sector 45 3

Voor de payrollbedrijven ontwikkelt de Whk-premie zich in 2021 als ‘middenmoter’ ten opzichte van de meeste andere sectoren.

De totale analyse is gratis te downloaden op de website van Experts in Flex.

Over Auteur

De redactie van Flexmarkt zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over gerelateerde onderwerpen op gebied van flexwerkers, ondernemen, payroll en de uitzendbranche.

1 reactie

 1. Remco Bosgra op

  De hierboven opgenomen tekst is helaas wat te kort door de bocht.

  De rekenpremie voor de Ziektewet voor publiek verzekerde kleine en middelgrote ondernemingen met een loonsom tot 3,37 miljoen daalt van 5,73% naar 5,32%. Voor grotere werkgevers geldt echter een volledig gedifferentieerde premie.

  De publieke schadelast en de verwachte publieke schadelast kan je berekenen door de gemiddelde jaaruitkering van dat jaar te vermenigvuldigen met de gemiddelde uitkeringsjaren (zie tabel uit juninota). Voor uitzendkrachten is dit als volgt:
  € 80 miljoen in 2018 (bron juninota 2019)
  € 131 miljoen in 2019 (bron juninota 2020)
  € 155 miljoen in 2020 (voorlopige cijfers; bron juninota 2020)
  € 169 miljoen in 2021 (voorlopige cijfers; bron juninota 2020)
  Voor de refertejaren waarop de Ziektewet wordt bepaald voor publiek verzekerde (uitzend-)ondernemingen geldt een stijging van 63,75% (2018 naar 2019) in de totale Zw-lasten. Dit lijkt te matchen met de keuzes van enkele uitzenders om te gaan/blijven werken met het uitzendbeding en terug te keren naar het UWV in 2019 en 2020. De referte voor de gedifferentieerde premie is t-2. Dat betekent dat de delta van 2018 naar 2019 nu in de cijfers van de prijsstelling zou moeten zitten.

  De effecten van COVID waren in de juninota nog nauwelijks doorgerekend, maar het is niet moeilijk voor te stellen dat de cijfers van 2020 en 2021 sterk hoger zullen uitvallen. In de bijstellingennota werd al rekening gehouden met 173 miljoen in 2021.

  Daarnaast kan natuurlijk gekozen worden voor eigenrisicodragerschap. Dan geldt ook dat de genoemde premies (en de genoemde daling) niet per definitie van toepassing zijn.

Reageer