Werkhervattingskas 2021: Sector 52-premie daalt

0

Onlangs zijn de premies Whk voor 2021 vastgesteld. Dat zijn belangrijke bouwstenen van de kostprijs van uitzendkrachten. Goed nieuws voor uitzendbureaus; de Whk-premie sector 52 (WGA + ZW-flex) daalt komend jaar ten opzichte van 2020.

Naast de feitelijke premie is het natuurlijk ook interessant om te kijken wat de ontwikkelingen zijn van de Whk-premie in de diverse sectoren. Experts in Flex heeft daarom op basis van de door het UWV gepubliceerde Gedifferentieerde premies WGA en Ziektewet 2021 een analyse gemaakt van de ontwikkelingen in 2021 ten opzichte van 2020.

De algemene ontwikkeling van de Whk-premie in de diverse sectoren is als volgt:

Stijging t.o.v. 2020 42
Daling t.o.v. 2020 23
Gelijkblijvende premie 2

 

Uitzendbureaus

Voor sector 52 (uitzendbedrijven) bedraagt de WGA-premie in 2021 1,62% en de ZW-flex premie bedraagt 5,32%.

De Whk-premie sector 52 daalt daarmee in totaal in 2021 met 0,37% ten opzichte van 2020. Hoe verhoudt zich dat tot andere sectoren?

Premieontwikkeling 2021 gunstiger dan sector 52 0
Premieontwikkeling 2021 ongunstiger dan sector 52 66
Premieontwikkeling 2021 gelijk aan sector 52 0

 

Dit betekent dat de Whk-premie in sector 52 de allergrootste daling kent van alle sectoren in Nederland. In 2020 was dat precies andersom, toen kende sector 52 de grootste stijging ten opzichte van alle andere sectoren.

Gemiddeld over alle sectoren stijgt de Whk premie in 2021 van 1,49% naar 1,52%. Dit betekent dat de premie voor sector 52 zich met een daling van 0,37% in 2021 gunstig ontwikkelt ten opzichte van de overige sectoren.

Payrollbedrijven

De Whk-premie sector 45 (payroll) stijgt in 2021 met 0,03% ten opzichte van 2020. Hoe verhoudt zich dat tot andere sectoren?

Premieontwikkeling 2021 gunstiger dan sector 45 35
Premieontwikkeling 2021 ongunstiger dan sector 45 28
Premieontwikkeling 2021 gelijk aan sector 45 3

Voor de payrollbedrijven ontwikkelt de Whk-premie zich in 2021 als ‘middenmoter’ ten opzichte van de meeste andere sectoren.

De totale analyse is gratis te downloaden op de website van Experts in Flex.

Over Auteur

redactieflexmarkt

De redactie van Flexmarkt zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over gerelateerde onderwerpen op gebied van flexwerkers, ondernemen, payroll en de uitzendbranche.

Reageer