Sector 52-premie voor uitzendbureaus kent grootste stijging

1

Per 1 januari 2020 wordt de sectorverloning afgeschaft. En de Whk-premie in sector 52 kent in 2020 ook nog eens de allergrootste stijging van alle sectoren in Nederland.

Dat blijkt uit een analyse premies Werkhervattingskas 2020 door Henk Geurtsen (partner Experts in Flex) op basis van de Gediffertieerde premies WGA en Ziektewet die het UWV heeft gepubliceerd.

Afschaffen sectorverloning

De sectorindeling voor de WW komt voor alle bedrijven in Nederland te vervallen en voor de Whk-premie worden uitzendbureaus ingedeeld in de dure sector 52. Payrollbedrijven worden voor de Whk ingedeeld in sector 45.

Naast de feitelijke premie is het natuurlijk ook interessant om te kijken wat de ontwikkelingen zijn van de Whk-premie in de diverse sectoren.
Experts in Flex heeft een analyse gemaakt van de ontwikkelingen ten opzichte van 2019. De ontwikkeling van de Whk-premie in de diverse sectoren is als volgt:

 • Stijging t.o.v. 2019: 42
 • Daling t.o.v. 2019: 25
 • Gelijkblijvende premie: 0

Uitzendbureaus

De Whk-premie sector 52 stijgt in 2020 met 1,31% ten opzichte van 2019. Hoe verhoudt zich dat tot andere sectoren?

 • Premieontwikkeling 2020 gunstiger dan sector 52: 66
 • Premieontwikkeling 2020 ongunstiger dan sector 52: 0
 • Premieontwikkeling 2020 gelijk aan sector 52: 0

Dit betekent dat de Whk-premie in sector 52 de allergrootste stijging kent van alle sectoren in Nederland.

Payrollbedrijven

Payrollbedrijven hebben het ‘geluk’ dat ze worden ingedeeld in sector 45 voor de Whk. De Whk-premie sector 45 daalt in 2020 met 0,18% ten opzichte van 2019. Hoe verhoudt zich dat tot andere sectoren?

 • Premieontwikkeling 2020 gunstiger dan sector 45: 13
 • Premieontwikkeling 2020 ongunstiger dan sector 45: 53
 • Premieontwikkeling 2020 gelijk aan sector 45: 0

Voor de payrollbedrijven ontwikkelt de Whk-premie zich dus gunstig ten opzichte van de meeste andere sectoren.

De totale analyse is te downloaden op de website van Experts in Flex.

Kostprijs 2020

Dat de kostprijs in 2020 voor de meeste uitzendbureaus fors gaat stijgen is wel duidelijk. Voor bureaus die in het verleden geen gebruik maakten van sectorverloning zullen de efffecten aanzienlijk geringer zijn.

Wat de exacte effecten voor de kostprijs zijn op basis van de bekendmaking van de Whk-premies valt nu nog niet vast te stellen, omdat daarvoor de uitkeringsgegevens over 2018 van belang zijn. Dit zal worden vermeld in de Whk-beschikking 2020, die over enkele maanden wordt verstrekt door de Belastingdienst.

 

Tijdens het FleXevent op 3 december a.s. komt de kostprijsberekening voor 2020 uitgebreid aan de orde. Als u zich nu aanmeldt kunt u gebruikmaken van de vroegboekkorting!

 

Over Auteur

De redactie van Flexmarkt zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over gerelateerde onderwerpen op gebied van flexwerkers, ondernemen, payroll en de uitzendbranche.

1 reactie

 1. Sector 52, eindelijk gerechtigheid.
  Al die vervuiling in de sectoren, en dus lasten voor werkgevers met eigen personeel moest stoppen.

  Conform de regels gebruik maken van de sector verloning was al onbegrijpelijk maar toen bleek dat de overheid(fiscus) feitelijk niet controleerde op de hoge en lage premies binnen de vaksectoren, zoals Agrarisch(met het verschil in kort en lang), is er door uitzenders massaal misbruik gemaakt van de lage premie(contracten langer als een jaar met vaste uren en dus geen tussentijds ww recht).
  De uitzenders brachten alle min-max, 0 uren en jaarurencontracten ook onder in sector 1 laag en de SNA accepteerde dit ook nog.
  Gevolg, veel oneigenlijk gebruik vanuit de sectorfonds en dus kosten voor werkgevers met eigen personeel.
  Dat de overheid niet, of weinig, of weinig controleert maakt niet dat je door rood mag rijden.

  Henry Stroek
  CNV Vakmensen.
  P.s. bovenstaande is in gewone mensen taal en niet strikt juridisch weergegeven. Wel is het de werkelijkheid uit de laatste 10 jaar en volledig te onderbouwen met objectieve cijfers.

Reageer