Wat kun je als uitzendondernemer doen tegen de hoge Whk-premie?

0

Voor de Whk-premie worden alle uitzendbureaus vanaf 1 januari ingedeeld in de dure sector 52. Wat kun je als uitzendondernemer doen? Een tip: controleer in ieder geval uw Whk-beschikking en teken eventueel bezwaar aan.

Naar aanleiding van de wijzigingen vanuit de WAB voor de Whk-beschikkingen binnen de uitzendbranche heeft Chris van der Laan (Experts in Flex) een artikel geschreven over wat werkgevers nu wel kunnen doen wanneer zij publiek (UWV) verzekerd zijn.

Er is inmiddels al veel geschreven over de Whk-beschikking voor de uitzendondernemers. In al het nieuws klinkt dezelfde boodschap door: zowel sectoraal als individueel forse stijgingen voor het premiedeel van de ziektewet. Door het afschaffen van de sectorverloning en de terugkeer van een van de uitzendreuzen van de ‘big four’ naar het publieke stelsel lijken deze stijgingen ook de tendens voor de komende jaren.

Eigenrisicodragerschap de oplossing?

Vooral verzekeraars prediken dat het eigenrisicodragerschap voor de Ziektewet de enige oplossing is. Dit preken voor eigen parochie is natuurlijk logisch. Door het hoge maximale premiepercentage ZW voor grote werkgevers in de uitzendbranche kunnen de verzekeraars sneller besparingen realiseren en toch ook een goed verdienmodel hanteren. Het eigenrisicodragerschap is zeker een optie waarover elke uitzendondernemer zich goed moet laten adviseren. Het lijkt er ook op dat veel uitzendondernemers niet kiezen om zich privaat te herverzekeren maar de schadelast zelf gaan dragen.

Wat kan uitzendondernemer nu doen?

Als u nu nog geen eigenrisicodrager bent dan kunt u dit pas per 1 juli 2020 worden en moet uw aanvraag vóór 1 april 2020 door de Belastingdienst zijn ontvangen. Daarmee lijkt het alsof u de premiepercentages uit de Whk-beschikking van 2020 voor lief moet nemen. Voor kleine werkgevers is dit inderdaad het geval omdat zij enkel de sectoraal vastgestelde premiepercentages betalen.

Op het individueel bepaalde deel van de premiepercentages die voor middelgrote werkgevers deels en voor grote werkgevers volledig van toepassing zijn, kunt u echter wel invloed uitoefenen.

Toegerekende uitkeringslasten

Wanneer er op de beschikking ZW- en/of WGA-uitkeringen aan u zijn toegerekend, is het van belang om vast te stellen of dit juist is gebeurd. Vanuit onze praktijk weten we dat het regelmatig voorkomt dat uitkeringslasten onterecht aan een werkgever worden toegerekend. De administratie van het UWV is dus alles behalve feilloos en sluit vaak ook niet goed aan op de administratie van de Belastingdienst. Voorbeelden van veel gemaakte fouten zijn toerekening van uitkeringen terwijl de vermeende ex-werknemers nooit bij u in dienst zijn geweest en toerekening van uitkeringslasten van ex-werknemers die een no-risk-status hebben.

Controle loont

Zodra blijkt dat er aantoonbaar fouten zijn gemaakt door het UWV, moet er bezwaar worden gemaakt en zal dit bij middelgrote en grote werkgevers leiden tot een herrekening van de Whk-premie. Die verschillen kunnen fors zijn, zeker bij grote werkgevers (loonsom > € 3,4 miljoen). De vermindering van de te betalen premie is dan vaak veel groter dan de vermindering van de toegerekende schadelast.

Controle en bezwaar loont meestal, controleer daarom uw Whk-beschikking of laat dit verzorgen door een externe expert.

Dit is een bijdrage van Chris van der Laan Experts in Flex.

Lees ook: Sector 52-premie voor uitzendbureaus kent grootste stijging

Over Auteur

De redactie van Flexmarkt zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over gerelateerde onderwerpen op gebied van flexwerkers, ondernemen, payroll en de uitzendbranche.

Reageer