Acht eisen aan een private oplossing

0

De door het kabinet voorgenomen afschaffing van sectorverloning per 1 januari 2020 dwingt uitzenders tot heroverweging van hun publieke verzekering voor ziekte en arbeidsongeschiktheid. Wie grip op de kosten wil houden, kiest voor een goed werkende private oplossing. Die moet aan acht eisen voldoen.

Er is alle reden om zorgvuldig naar ziekte en arbeidsongeschiktheid te kijken. Op het moment dat de optie van sectorverloning wegvalt, krijgt u bij publieke verzekering te maken met de Whk-premies van sector 52. Deze premies zijn nu al hoog, maar stijgen de komende jaren nog verder. Bovendien kan uitstappen onder gunstige condities: alle schade tot 2020 blijft achter bij UWV. U hoeft dus geen voorziening te treffen voor private financiering hiervan. Tegelijkertijd is uitstappen alleen zinvol als u daadwerkelijk grip heeft op ziekte en arbeidsongeschiktheid en de hiermee samenhangende kosten.

Met de acht eisen hieronder toetst u snel of uw private oplossing aan deze voorwaarde voldoet:

 1. Loonwaarde als uitgangspunt
  Hoe u uw oplossing ook inricht, optimale benutting van de kansen om loonwaarde te creëren moet centraal staan. Alleen dit beperkt de kosten van ziekte en arbeidsongeschiktheid duurzaam tot een minimum. En schept zo maximale stabiliteit en investeringsruimte voor uw onderneming. Het is bovendien de meest houdbare aanpak, omdat hij gunstig uitwerkt voor alle betrokkenen. Ook zieke en arbeidsongeschikte werknemers zijn gebaat bij het creëren van duurzame loonwaarde: dit is voor hen de beste verzekering van een passend inkomen. Werk hebben is de beste sociale zekerheid.
 2. Blijf zelf betrokken
  Als uitzender kunt u het beste zoveel mogelijk zélf betrokken blijven bij de re-integratie. Om structureel loonwaarde te creëren is altijd een werkgever nodig. Talenten werven en bij opdrachtgevers plaatsen is uw core business. En in de huidige krappe arbeidsmarkt heeft u waarschijnlijk ook al flink geïnvesteerd om deze match tot stand te brengen. Dit pleit er allemaal voor om de relatie bij ziekte en arbeidsongeschiktheid niet te verbreken, maar te benutten. Laat u waar nodig goed adviseren en ondersteunen op het gebied van belastbaarheid en hervatting in een andere functie. Maar blijf zelf betrokken, want zo heeft u de grootste kans op succes.
 3. Ga voor volledige grip
  Voor de meeste uitzenders is het logisch om in elk geval een private oplossing voor de Ziektewet in te richten. Bij veel flexkrachten leidt ziekte immers vanaf de eerste dag tot Ziektewetschade. En bij publieke verzekering voor de Ziektewet moet u rekening houden met de hoge maximumpremie van sector 52 (8,48% in 2019, tegen 1,72% voor gewone werkgevers). Maar vergeet niet dat zelfs de allerbeste Ziektewetuitvoering geen waterdichte garantie biedt. Komt het na twee jaar tot WGA-instroom, dan bent u tot nog eens tien jaar financieel verantwoordelijk. Ga daarom voor volledige grip en richt ook een eigen WGA-oplossing in. Zelf actief met een deels arbeidsgeschikte aan de slag gaan biedt de grootste kans op succesvolle schadelastbeheersing.
 4. Maar dan ook écht volledige grip
  Een goede private oplossing realiseert ook optimale grip op ziekte, waarbij u verplicht bent om het loon door te betalen. Niet alle flexkrachten komen bij ziekte in de Ziektewet terecht en u heeft ook nog een staf van vast personeel. Daarom ligt het voor de hand om met uw private uitvoerder af te spreken, dat hij een check uitvoert op optimale ziektebegeleiding en re-integratie tijdens het dienstverband. Als u met zo’n check instroom in de WGA kunt voorkomen, is dat altijd beter dan vanuit deze regeling re-integreren!
 5. Ga voor een totaaloplossing
  De ideale uitvoerder is in staat u een totaaloplossing te bieden. Dit betekent dat hij u bij al uw personeel (tijdelijk en vast) moet kunnen ondersteunen. En dus ook dat hij de volledige twaalf jaar van loondoorbetaling en/of Ziektewet plus WGA integraal moet kunnen bestrijken. En dan liefst niet met behulp van ingewikkelde onderaannemingsconstructies. Die leveren te veel overdracht van dossiers op en leiden al snel tot discussie over de vraag wie waarvoor verantwoordelijk is.
 6. Selecteer op effectiviteit
  Uitvoerders moeten niet alleen een totaaloplossing kunnen bieden, maar ook aantoonbaar effectief zijn. De effectiviteit van de uitvoering bepaalt uiteindelijk bij wie u het beste af bent: UWV of de private uitvoerder in kwestie. Meten is weten, dus vraag naar harde cijfers:
  – Hoeveel zieke (ex-)werknemers gingen binnen twee jaar weer aan het werk?
  – Hoeveel personen heeft de dienstverlener aan de slag gekregen vanuit de ZW?
  – En hoeveel vanuit de WGA?
 7. Zie verzekeren als sluitstuk
  Sommige werkgevers zijn gewend de keuze voor eigenrisicodragen als een verzekeringskwestie te beschouwen. Zij steken vooral energie in het selecteren van de verzekeraar die de laagste premie biedt. Beter is om de hele verzekeringskwestie als een sluitstuk te zien. Waar het in eerste instantie om gaat, is welke uitvoerder de beste prestaties levert bij de ziektebegeleiding en de re-integratie. Dit is het enige dat op langere termijn de laagste kosten garandeert. De kwaliteit van de uitvoering moet de hoogte van uw verzekeringspremie bepalen, niet andersom.
 8. Verzeker met mate
  Vraag u ook af of het nodig is om de risico’s rond ziekte en arbeidsongeschiktheid volledig te verzekeren. Gedeeltelijke verzekering drukt niet alleen uw premiekosten, maar leidt ook tot de beste samenwerking met de uitvoerder. Voor u als werkgever blijft zo immers een directe financiële prikkel aanwezig om actief bij de re-integratie betrokken te blijven.

U ziet, er is heel wat waar u op moet letten. Maar met de juiste oplossing kunt u ook heel wat winnen!

Dit artikel is tot stand gekomen in samenwerking met Acture.

Lees ook: Ziekte en arbeidsongeschiktheid: denk vanuit uitvoering!

Over Auteur

De redactie van Flexmarkt zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over gerelateerde onderwerpen op gebied van flexwerkers, ondernemen, payroll en de uitzendbranche.

Reageer