Ziekte en arbeidsongeschiktheid: denk vanuit uitvoering!

0

De afschaffing van sectorverloning per 1 januari 2020 dwingt uitzenders in 2019 tot heroverweging van de publieke verzekering van ziekte en arbeidsongeschiktheid. Een mogelijke valkuil is dat u deze kwestie te veel als een verzekeringsvraagstuk benadert. Of en hoe u zich moet verzekeren is wel van belang, maar op een andere manier dan veel werkgevers denken.

Door alle uitzenders terug te plaatsen in sector 52, brengt het kabinet het aantal publieke verzekeringsopties per 1 januari 2020 terug tot één. Het is straks niet meer mogelijk om via de sectorindeling premiekosten op het gebied van ziekte en arbeidsongeschiktheid te beïnvloeden. Hiermee resteert de keuze tussen publieke uitvoering en verzekering aan de ene kant, en een private oplossing (eigenrisicodragen) aan de andere.

Geen verzekeringsvraagstuk

Dit is in essentie geen verzekerings-, maar een uitvoeringsvraagstuk. Moet u de begeleiding en de re-integratie van zieke en arbeidsongeschikte (ex-) werknemers toevertrouwen aan UWV, of een private oplossing inrichten? De effectiviteit van deze uitvoering bepaalt hoeveel grip u heeft op de schadelast van Ziektewet- en WGA-uitkeringen, ziektebegeleiding en re-integratie. En de omvang van deze schadelast bepaalt uw kosten.

Bij UWV heeft u weinig te kiezen

Belegt u de uitvoering bij UWV, dan heeft u weinig te kiezen. Bij deze publieke uitvoerder heeft u geen invloed op het beleid voor ziektebegeleiding en re-integratie. Ook vertaalt UWV de omvang van uw schadelast uitsluitend in Ziektewet- en WGA-premies; andere opties zijn er niet. Is een (ex-) werknemer eenmaal ingestroomd in de Ziektewet of de WGA, dan is uw grip op de omvang en de aard van uw kosten dus praktisch nihil.

Bij privaat heeft u volop invloed

Gaat u voor een private oplossing, dan heeft u wél invloed op de wijze waarop de uitvoering wordt ingericht. U kunt die zelf organiseren, of er afspraken over maken met een private uitvoerder. Verder bepaalt u zelf hoe u met de schadelast omgaat. U kunt hiervoor een verzekering afsluiten: dan vertaalt de schadelast zich in een private verzekeringspremie. Maar u kunt het risico ook deels of volledig zelf dragen. Dan bestaan uw kosten deels of volledig uit de werkelijke schadelast van uitkeringen, ziektebegeleiding en re-integratie.

De juiste prikkels en afspraken

Deze keuzemogelijkheden zijn essentieel voor de effectiviteit. U kunt bijvoorbeeld:

  • de kans op succesvolle re-integratie vergroten door afspraken te maken over werkhervatting in aangepaste functies binnen uw eigen netwerk;
  • prikkels voor uzelf inbouwen, door een deel van de schadelast bewust niet te verzekeren;
  • uw private uitvoerder met prestatieafspraken prikkelen om zich maximaal in te spannen.

Zo zijn er nog veel meer opties, waarbij een goede private uitvoerder u bovendien steeds scherp en bij de les houdt.

Ruimte om te ondernemen

Kortom: denk vanuit uitvoering. Vraag u niet af waar u de laagste verzekeringspremie betaalt, want verzekeren is beslist niet uw enige optie. Zoek uit wat de effectiefste schadelastbeheersing en de laagste kosten oplevert: publieke uitvoering of een eigen oplossing. Want dát bepaalt uiteindelijk uw ruimte om te ondernemen.

Dit artikel is gesponsord door Acture. 

Over Auteur

Reageer