ING: Flexbranche niet langer de groeimotor

0

De flexbranche heeft het moeilijk en is niet langer de groeimotor van de zakelijke dienstverlening. De groei valt stil door lagere economische groei, krapte van de arbeidsmarkt en nieuwe wetgeving. De flexbranche moet zelf personeel gaan opleiden en investeren in digitalisering.

Dat stelt ING in haar publicatie Flexbranche: groeimotor valt stil, waarin de bank haar bevindingen baseert op cijfers van het CBS.

Volgens ING valt de urengroei in de flexbranche stil komend jaar. Dit komt volgens de bank vooral door de lagere economische groeiverwachtingen, de aanhoudende krapte op de arbeidsmarkt en de invoering van nieuwe wetgeving (WAB, red.)

Flexbranche zelf ook personeelstekort

Sectoren als de industrie en logistiek – belangrijke afnemers van flexwerkers – groeien minder hard waardoor de vraag naar flexwerkers afneemt.
Bovendien nemen bedrijven door de krapte op de arbeidsmarkt weer vaker personeel aan in vaste dienst.
Daarnaast kampt de flexbranche (uitzendbureaus, bemiddelaars en payrollers) zelf ook met de krappe arbeidsmarkt, waardoor het ook voor bijvoorbeeld uitzenders moeilijker is om personeel te vinden. Waar op dit moment een kwart (24%) van de bedrijven last heeft van personeelstekort, geldt dat in de flexbranche zelfs voor de meeste bedrijven (56%).
Deze factoren zorgen er volgens ING voor dat de flexbranche niet langer de groeimotor is binnen de zakelijke dienstverlening.

Minder banengroei

ING wijst erop dat de flexbranche zeer conjunctuurgevoelig is, en dus sterk reageert op veranderende economische omstandigheden. Het is dan ook niet vreemd dat de urengroei over het hoogtepunt is. In de afgelopen vier jaar groeide de economie jaarlijks met meer dan 2% en kwamen er in de uitzendbranche gemiddeld 59.000 banen per jaar bij. Voor 2019 en 2020 verwacht het UWV een fors lagere banengroei met gemiddeld 15.000 banen per jaar.

Prijs uitzenduur omhoog

De aanhoudend krappe arbeidsmarkt biedt uitzenders wel ruimte om de prijzen te verhogen, stelt ING. Tot 2017 gebeurde dit volgens de bank nog mondjesmaat, maar in 2018 stegen de prijzen met circa 4%. Vanwege de aanhoudende krapte wordt voor 2019 wederom een prijsstijging verwacht, zij het minder hoog dan in 2018.

Verschuiving in flex door WAB

De invoering van de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) per 1 januari 2020, die onder andere flexibel personeel duurder maakt, heeft gevolgen voor gehele flexbranche. ING verwacht dat vooral payrolling hard wordt getroffen. Vooral payrollkrachten worden duurder doordat ze dezelfde rechten krijgen als werknemers in vaste dienst bij het bedrijf waar ze werken. Aangezien de behoefte aan flexibel personeel niet verdwijnt is de kans groot dat er een verschuiving in de vraag plaatsvindt van payroll naar uitzenders en/of zzp’ers. Hoe groot dit effect zal zijn hangt mede af van de inhoud van de nieuwe Wet DBA (voor zzp’ers), die later dit jaar bekend zou moeten worden gemaakt.

Uitzenders moeten zelf investeren

Volgens ING kent de flexbranche ‘roerige tijden’en staat de sector voor een aantal grote uitdagingen. Allereerst is er de krapte op de arbeidsmarkt die mede door de vergrijzing voorlopig aanhoudt, omdat oudere werknemers uitstromen. Om aan de vraag naar flexwerkers te kunnen blijven voldoen moet de flexbranche zelf met oplossingen komen, stelt ING. Voor uitzendbureaus is dit bijvoorbeeld het zelf opleiden van personeel. Daarnaast kan winst worden behaald door uitzendkrachten te stimuleren meer uren per week of een langere periode als uitzendkracht te werken. (Uit de Uitzendmonitor 2018 van de ABU blijkt dat uitzendkrachten gemiddeld 30 uur per week en 137 dagen per jaar werken).
Daarnaast heeft de utizendsector te maken met concurrentie van online platformen als Deliveroo en Temper. Om concurrerend te blijven zal de sector moeten investeren in digitalisering, zo stelt ING.

Bron: ING

Over Auteur

De redactie van Flexmarkt zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over gerelateerde onderwerpen op gebied van flexwerkers, ondernemen, payroll en de uitzendbranche.

Reageer