Private uitvoering Ziektewet en WGA: zo richt u het in

0

Vanwege de afschaffing van sectorverloning in 2020 overwegen veel uitzenders het eigenrisicodragerschap voor de Ziektewet en de WGA. Private uitvoering kan grote voordelen bieden, maar vergt wel optimale samenwerking tussen meerdere partijen. Hoe schept u de best mogelijke rolverdeling?

De beste manier om succesvolle samenwerking te garanderen, is door drie rollen te onderscheiden. Denk daarbij niet direct aan concrete partijen: over wie u de rollen precies verdeelt, kunt u juist beter nog even buiten beschouwing laten. Het gaat er in eerste instantie om, helder voor ogen te hebben dat er altijd sprake is van een werkgeversrol, een uitvoerdersrol en een risicodragersrol. Op basis van dit inzicht kunt u aan de slag met een optimale rolverdeling. Laten we de rollen maar eens doornemen.

Werkgever: loonwaardeschepper

De werkgeversrol is voor u een vertrouwde, we raken hier de core business van een uitzender. Vanuit het oogpunt van eigenrisicodragerschap is essentieel dat de werkgever de enige speler is die bij ziekte en arbeidsongeschiktheid loonwaarde kan creëren door werk aan te bieden. Dit leidt tot een belangrijke conclusie: bij een effectieve rolverdeling blijft de werkgever nauw bij de zieke of deels arbeidsongeschikte betrokken. Alleen zo zal hij immers zijn rol als loonwaardeschepper optimaal vervullen.

Uitvoerder: kansenschepper/kansenpakker

De rol van uitvoerder komt neer op die van kansenschepper en kansenpakker. De kerntaak is zieke en arbeidsongeschikte (ex-) werknemers duurzaam aan de slag helpen. Succesvolle vervulling van deze rol vraagt om grote slagvaardigheid en diepgaande kennis op medisch, arbeidsdeskundig en juridisch gebied. Een effectieve rolverdeling bedeelt dit terrein toe aan doortastende specialisten.

Risicodrager: zekerheidsverschaffer

De rol van risicodrager is die van verschaffer van financiële zekerheid. Veel mensen denken hier meteen (en uitsluitend) aan een verzekeraar. Maar zolang de ruimte om te ondernemen er niet onder lijdt, kan de eigenrisicodrager deze rol prima deels zelf vervullen. De wet stelt alleen ten aanzien van het faillissementsrisico een borgstelling van een financiële instelling verplicht. Ook zagen we al dat het goed is om als werkgever betrokken te blijven: die betrokkenheid kunt u het beste benadrukken door hem financieel in te vullen. De conclusie moet zijn dat bij een effectieve rolverdeling draagkracht en betrokkenheid in balans zijn.

Lees ook: Acht eisen aan een private oplossing

De optimale samenwerking creëren

Nu we de essentie van de drie rollen op een rij hebben, is duidelijk hoe u een optimale samenwerking tussen werkgever, uitvoerder en risicodrager creëert:

  • Als werkgever wordt u eigenrisicodrager en zorgt u dat u financiële stimulansen ontvangt om loonwaarde te creëren. U profiteert naar behoefte van de slagvaardigheid en expertise van uw uitvoerder en de financiële draagkracht van uw verzekeraar.
  • Uw uitvoerder voert alle wettelijke verplichtingen van het eigenrisicodragerschap voor u uit, inclusief de uitbetaling van uitkeringen. Hierdoor kan hij actief sturen op duurzame werkhervatting van uw zieke en arbeidsongeschikte (ex-) werknemers, en is hij er ook direct bij gebaat om zich hier maximaal voor in te spannen.
  • Uw verzekeraar focust op het bieden van financiële zekerheid, maar draagt alleen de risico’s die u zelf niet kunt en mag dragen. Zo blijft u als werkgever direct financieel betrokken.

Veel succes bij het inrichten van uw samenwerking!

Dit artikel is gesponsord door Acture, private uitvoerder sociale zekerheid voor de Nederlandse flexbranche.

 

Over Auteur

De redactie van Flexmarkt zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over gerelateerde onderwerpen op gebied van flexwerkers, ondernemen, payroll en de uitzendbranche.

Reageer