Wet DBA update: minimumtarief van € 16 per uur voor zzp’er

0

Er gebeurt weer van alles rond de Wet DBA die de inhuur van zzp’ers moet regelen. Een kort overzicht van de stand van zaken. Er komt in ieder geval een minimumtarief van € 16 per uur voor zzp’ers.

De (handhaving van de) Wet DBA is eind vorig jaar uitgesteld tot 2021. Voor deze zomer beloofde minister  Koolmees (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) met meer informatie te komen over hoe de aangepaste Wet DBA eruit gaat zien. Er is inmiddels iets meer duidelijk.

Drie belangrijke punten die bekend zijn geworden zijn:

 1. Minimumtarief zzp’ers: € 16 per uur
  Er komt een minimumtarief voor alle zzp’ers van 16 euro per uur per 1 januari 2021. Het minimumtarief gaat gelden voor alle uren die een zzp’er aan een opdracht besteed. En hieraan worden geen andere criteria verbonden, zoals de duur van een opdracht. Doel van dit minimumtarief is dat zzp’ers aan de onderkant van de arbeidsmarkt dan beter beschermd zouden worden en dat schijnzelfstandigheid wordt voorkomen.
  De uitwerking van deze maatregel voor de onderkant van de zzp-markt is anders dan in het regeerakkoord is afgesproken. Oorspronkelijk was het idee dat iedereen met een laag tarief een dienstverband zou moeten krijgen. Maar zo’n verplichte arbeidsovereenkomst blijkt niet goed te passen in de Europese wetgeving (binnen de EU geldt immers vrij verkeer van diensten, red.). Dat was eind vorig jaar aanleiding om de Wet DBA opnieuw uit te stellen. Koolmees liet onlangs al weten dat er hard wordt gewerkt om het invoeren van een minimumtarief toch mogelijk te maken.
  Saillant detail is dat Koolmees hiermee vooruitloopt op de bevindingen van de Commissie Borstlap, die onlangs met voorlopige conclusies kwam, maar pas eind dit jaar met concrete voorstellen komt voor betere regulering van flexwerk (waaronder zzp).
 2. Webmodule voor opdrachtgeversverklaring loopt vertraging op
  In plaats van de onwerkbare modelcontracten uit de oorspronkelijke zzp-plannen zou er een ‘opdrachtgeversverklaring’ moeten komen. Alle opdrachtgevers van zzp’ers zouden via de opdrachtsgeversverklaring zekerheid vooraf moeten krijgen over het inhuren van zzp’s (gevrijwaard zijn van naheffingen door de Belastingdienst, red.). Maar de invoering van de webmodule voor het verkrijgen van de benodigde opdrachtgeversverklaring, loopt vertraging op, zo meldt ZiPconomy, een onafhankelijk kennisplatform voor de inhuurmarkt. De geplande datum van 1 januari 2020 zal waarschijnlijk niet worden gehaald.
  Probleem is dat er voor een goed werkende webmodule eigenlijk eerst meer duidelijkheid moet komen over (de interpretatie van) de huidige arbeidswetgeving. Die zou niet meer aansluiten op de actuele arbeidsmarktpraktijk. Zo is er veel discussie en onduidelijkheid over het criterium gezagsverhouding en de betekenis/gevolgen daarvan voor de relatie opdrachtgever/opdrachtnemer (zzp’er).
  Aanpassing van het arbeidsrecht is op korte termijn niet mogelijk en dus blijft het zoeken naar een goed werkende webmodule die aansluit op de praktijk van inhuur van zzp’ers.
  De webmodule is in ieder geval nog niet gereed. In een brief aan de Tweede Kamer (over de voortgang uitwerking maatregelen ‘werken als zelfstandige’) schrijven de bewindslieden van Sociale Zaken dat ‘afhankelijk van de uitkomst van deze testfase zal bezien worden of het instrument naar behoren functioneert’. Zij beloven de Tweede Kamer na de zomer hierover ter informeren
 3. opt out voor zzp’ers die meer dan € 75 euro per uur verdienen. De zzp’ers die meer dan € 75 per uur verdienen, krijgen de mogelijkheid om een zelfstandigenverklaring te gebruiken. Hiermee kunnen ze vooraf afspreken dat ze als zelfstandige het werk uitvoeren. Als ze aan bepaalde voorwaarden voldoen en hiernaar ook handelen in de praktijk, is de kans op naheffingen (loonheffingen en de werknemersverzekeringen) uitgesloten.
  Het kabinet wil de zzp’ers aan de bovenkant van de markt hiermee meer ruimte bieden om vrij te ondernemen. Maar, om de zelfstandigenverklaring te kunnen gebruiken, mag een opdracht niet langer dan een jaar duren. Met een tussenpoos van een half jaar om opnieuw een zelfstandigenverklaring te kunenn krijgen; de zzp’ er mag dan dus minimaal zes maanden geen werkzaamheden verrichten voor die opdrachtgever. Dat is een beperking die in de praktijk natuurlijk een grote rol kan gaan spelen, aangezien opdrachtgevers regelmatig zzp’ers in het hogere segment voor langere tijd inhuren.

Handhaving

Ondertussen heeft het kabinet een handhavingsmoratorium ingesteld in afwachting van de nieuwe wetgeving voor het inhuren van zelfstandigen, dat wordt verlengd tot 1 januari 2021. De mogelijkheden tot handhaven worden aangescherpt. Zo kan de Belastingdienst vanaf 1 januari 2020  ook handhaven wanneer opdrachtgevers hun werkwijze binnen een redelijke termijn niet aanpassen na aanwijzingen van de Belastingdienst.

Bron: rijksoverheid

 

Over Auteur

Reageer