Borstlap: sociale zekerheid en scholing voor vast én flex

0

De Commissie Borstlap heeft haar (voorlopige) visie op de arbeidsmarkt gepresenteerd. De denkrichting is duidelijk: minder verschillen tussen vast en flex. Ook voor de flexkracht/zzp’er moet er een sociaal vangnet komen en ook voor de flexkracht/zzp’er moet scholing vanzelfsprekend worden.

De Commissie Regulering van werk – kortweg: Commissie Borstlap, naar de naam van de voorzitter Hans Borstlap – is ingesteld door het kabinet (minister Wouter Koolmees, Sociale Zaken en Werkgelegenheid) om met een advies te komen over regelgeving die beter aansluit op de huidige arbeidsmarkt (lees: de vele flexcontractvormen).
De Commissie Borstlap komt aan het eind van dit jaar met haar eindrapport, maar kwam gisteren met een tussenrapport. Deze tussentijdse evaluatie geeft aan in welke richting het uiteindelijke advies gezocht moet worden.

Tijdens de presentatie van dit tussenrapport op het congres ter ere van het 100-jarig bestaan van de AWVN, deelde Hans Borstlap zijn visie op de arbeidsmarkt.

Tweedeling maatschappij

Borstlap ziet een tweedeling in de maatschappij. “Er is iets scheefgegroeid op onze arbeidsmarkt waardoor we onszelf én sociaal én economisch schade berokkenen. Er dreigt een tweedeling in onze maatschappij tussen diegenen die hoog zijn opgeleid, goed beschermde banen hebben en gezond zijn, en anderzijds een groep voor wie dat niet geldt: die geen goede opleiding hebben, veel minder bescherming hebben.”

Kunstmatige flexibiliteit

Volgens Borstlap heeft ons nationaal beleid de hoge flexibilisering in Nederland (ten opzichte van omringende landen – gestimuleerd. Zijn aanname is dat vaste krachten in Nederland te duur zijn ten opzichte van een zelfstandige. Volgens Borstlap willen MKB’ers graag mensen in vaste dienst nemen, ‘maar wanneer Den Haag dergelijke verschillen in kosten in stand houdt’ gaat dat niet’, zo hebben MKB’ers hem naar eigen zeggen duidelijk gemaakt. Naast flexibiliteit die gewenst is voor de wendbaarheid op de arbeidsmarkt, ontstaat zo ongewenste kunstmatige flexibiliteit, veroorzaakt door beleid, zo stelt Borstlap.

De ‘voorlopige denkrichtingen’ van de Commissie Borstlap:

  1. verklein de verschillen tussen contractvormen (lees: vast en flex) en creëer een breed universeel fundament aan inkomensbescherming, omdat alle werkenden immers gelijksoortige inkomensrisico’s lopen bij onder meer arbeidsongeschiktheid (dus ook een AOV voor zzp’ers, red.), ziekte, ouderdom en het risico van onvoldoende kennis en vaardigheden.
  2. Verhoog in alle contracten de wendbaarheid. Borstlap: “Waarom verlaten zoveel verplegers en onderwijzers hun vaste contract om meestal de volgende dag al als zzp’er terug te komen voor hetzelfde werk? Wie wordt daar wijzer van? Moet de leiding van ziekenhuizen en scholen zich niet afvragen of zij zelf in de bedrijfsvoering wel voldoende flexibiliteit voor hun werknemers heeft ingebouwd? Omdat waar interne flexibiliteit en wendbaarheid ontbreekt, vanzelf externe flexibiliteit wordt opgeroepen?
  3. mogelijkheden voor persoonlijke ontwikkeling en het bijhouden van kennis en vaardigheden voor alle werkenden. Kennis en vaardigheden die we nu hebben zijn dikwijls binnen enkele jaren al achterhaald. Is het niet wonderlijk dat ons onderwijsbestel nog zozeer op de oude wereld is ingericht? Hoe lang kunnen we het ons nog veroorloven persoonlijke ontwikkeling niet als vanzelfsprekend en verplichtend te beschouwen voor alle werkenden, ongeacht contractvorm en ongeacht leeftijd?

Uurloon zzp’er omhoog

Borstlap spreekt in een toelichgting in dagblad Trouw van een ‘gelijk speelveld’ voor werkenden en ‘sociale zekerheid voor iedereen’. “Mensen met een flexcontract en zzp’ers krijgen dezelfde verzekering tegen arbeidsongeschiktheid en een voorziening voor pensioen als werknemers in vaste dienst. Zij krijgen ook recht op persoonlijke ontwikkeling. Beide zaken hebben ze nu niet. Misschien moet hun uurloon omhoog om mee te betalen aan sociale zekerheid – dat is dan maar zo.”

Saillant detail; minister Koolmees komt een dag later naar buiten met de boodschap dat er een minimumtarief (van 16 euro per uur) voor zzp’ers moet komen, zo meldt de NOS. Koolmees liet onlangs al weten dat er wordt gewerkt aan een minimumtarief voor zzp’ers

Borstlap wil met deze denkrichtingen ook de discussie aangaan. Jurriën Koops heeft deze handschoen meteen opgepakt. Lees zijn column op abu.nl

Over Auteur

Reageer