NBBU pleit voor nieuwe criteria in Wet DBA-discussie

0

De bewuste keuze voor het zelfstandig ondernemerschap moet volgens NBBU centraal staan in een oplossing voor de problemen rond de Wet DBA. Daarmee maak je toetsing aan de gezagsverhouding bij de zzp’er overbodig. Het zou bovendien verstandig zijn oplossingen eerst in de praktijk te toetsen.

Dat stelt de brancheorganisatie voor uitzendbureaus, die zich nadrukkelijk mengt in de discussie over de Wet DBA.

De Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA), ingevoerd door toenmalig staatssecretaris Wiebes (Financiën), is uitgedraaid op een debacle. Inmiddels is de opschorting van de handhaving van de Wet DBA verlengd tot 1 januari 2020. In de tussentijd is het aan minister Wouter Koolmees (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) om een goed alternatief voor de Wet DBA te komen.

Voorstel NBBU aan Koolmees

Maandag 3 september organiseert Koolmees met de staatssecretarissen Mona Keijzer (Economische Zaken)  Menno Snel (Financiën), een vervolgoverleg Werken als Zelfstandige. Dit om uiteindelijk met een goed alternatief te komen voor de opgeschorte Wet DBA.
De NBBU zal op die bijeenkomst pleiten voor nieuwe criteria voor zelfstandig ondernemerschap en voor pilots om deze criteria te ontwikkelen. Meerdere veldpartijen, bijvoorbeeld uit de bouw, scharen zich achter dit voorstel van de NBBU.

Toets gezagsverhouding ongewenst

Volgens NBBU is het vasthouden aan het toetsen van een al dan niet bestaande gezagsverhouding tussen opdrachtgever en opdrachtnemer ongewenst. Hierbij doemt hetzelfde probleem op als bij de Wet DBA, namelijk de complexe toetsing van een moeilijk te definiëren concept met onzekerheid bij opdrachtgevers en opdrachtnemers tot gevolg. NBBU ziet dan ook niet dat dit zal leiden tot de uiteindelijke oplossing voor het probleem waarvoor de Wet DBA in het leven werd geroepen, namelijk gedwongen ondernemerschap aan met name de onderkant van de arbeidsmarkt bestrijden.

Bewuste keuze zelfstandig ondernemerschap

NBBU vindt dat er bij de beoordeling van de relatie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer moet worden gekeken naar de bewuste keuze voor zelfstandig ondernemerschap. Dat moet volgens de NBBU leidend zijn in het vervolgoverleg. Dat maakt volgens de brancheorganisatie toetsing aan gezagsverhouding overbodig en neemt de onzekerheid weg bij opdrachtgevers en opdrachtnemers.

Pilots

De les die volgens de NBBU uit de Wet DBA moet worden getrokken is dat alternatieven eerst in de praktijk uitgeprobeerd moeten worden alvorens ze te verankeren in wet- en regelgeving. De NBBU stelt branchebrede pilots voor in meerdere sectoren om de beoordeling van het zelfstandig ondernemerschap uit te proberen. In deze pilots zou de beoordeling plaats moeten vinden aan de hand van nader vast te stellen criteria. Piet Meij, hoofd sociaaleconomische zaken van de NBBU, hierover: “We hebben conceptpilots voor onder andere de zorg en de bouw klaarliggen. Daarmee kun je morgen al aan de slag. Hiermee toetsen we in de praktijk op welke wijze opdrachtgevers en opdrachtnemers elkaar contracteren.”

Meij benadrukt dat de NBBU bij haar voorstellen aansluiting zoekt bij de voorstellen van het kabinet, zoals opt-out, indicatie van een minimumtarief en de webmodule.” Dat geldt volgens Meij ook voor het kijken naar mogelijkheden voor de ontwikkeling van een ondernemersovereenkomst, die moet uitsluiten dat er sprake is van een arbeidsovereenkomst. “Uiteindelijk is het uitgangspunt altijd dat de zzp’er bewust voor het ondernemerschap kiest en ondernemer is.”

Bron: NBBU

Over Auteur

De redactie van Flexmarkt zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over gerelateerde onderwerpen op gebied van flexwerkers, ondernemen, payroll en de uitzendbranche.

Reageer