Handhaving Wet DBA opgeschort tot 1 januari 2020

0

De opschorting van de handhaving van de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA) is verlengd tot 1 januari 2020. Dat betekent dat opdrachtgevers en opdrachtnemers (zzp’ers) tot die tijd geen boetes of naheffingen krijgen als achteraf geconstateerd wordt dat er sprake is van een dienstbetrekking.

Dit schrijven minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en staatssecretaris Snel van Financiën in een brief aan de Tweede Kamer.

Handhaving kwaadwillenden verruimen

Wel gaat het kabinet de mogelijkheden voor de handhaving van kwaadwillenden vanaf 1 juli 2018 verruimen. Tegen de ernstigste gevallen van kwaadwillenden werd en wordt echter wel opgetreden. Vanaf 1 juli gaat de Belastingdienst ook andere gevallen aanpakken waarbij opzet in het spel is en waarbij de schijnzelfstandigheid overduidelijk is. De Belastingdients hanteert hierbij drie criteria:

  1. Er is sprake van een (fictieve) dienstbetrekking
  2. Er is sprake van evidente schijnzelfstandigheid
  3. Er is sprake van opzettelijke schijnzelfstandigheid.

Wat die termen exact inhouden is echter niet heel duidelijk gemaakt.

Uitstel handhaving Wet DBA

De Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA) zou aanvankelijk per 1 mei 2016 de Verklaring arbeidsrelatie (VAR) hebben moeten vervangen, met een implementatietermijn tot 1 mei 2017. Maar de door toenmalig staatssecretaris Wiebes (VVD) bedacht wet DBA leidde tot zoveel onrust en onduidelijkheid dat de handhaving van de Wet DBA telkens werd uitgesteld. Inmiddels ligt het dossier bij de nieuwe minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Wouter Koolmees (D66) en staatssecretaris Menno Snel van Financiën (D66). Ook zij hebben dus besloten handhaving van de Wet DBA uit te stellen.

Opdrachtgeversverklaring

In het regeerakkoord heeft het nieuwe kabinet al laten weten dat de Wet DBA op de schop gaat en dat er in plaats van de onwerkbare modelcontracten een ‘opdrachtgeversverklaring’ zou moeten komen. Die opdrachtgeversverklaring, in te vullen via een webmodule, zou opdrachtgevers wel duidelijkheid en zekerheid vooraf moeten bieden over de inhuur van zzp’ers.

Gezagsverhouding

Dat de Wet DBA nu weer voor langere tijd is opgeschort heeft ook te maken met het feit dat de arbeidswetgeving moet worden aangepast aan de huidige praktijk voor opdrachtgevers en opdrachtnemers. Zo is het de bedoeling dat ook de term gezagsverhouding eerst wordt verduidelijkt in de wet.
Of iemand een werknemer is, wordt namelijk onder meer bepaald door de vraag of er sprake is van een gezagsrelatie. De Tweede Kamer heeft het kabinet opgeroepen om voor 1 januari 2019 te verduidelijken wat dit begrip – onder de huidige wetgeving – inhoudt. Het kabinet gaat in overleg met de betrokkenen over de knelpunten en zal in een hoofdlijnenbrief nog voor de zomer toelichten hoe dit begrip verduidelijkt wordt.

Roadmap vervanging DBA

Minister Koolmees en staatssecretaris Snel hebben de Tweede Kamer  via een ‘roadmap’ geïnformeerd over het tijdpad en de uitwerking van de maatregelen die de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (wet DBA) moeten gaan vervangen.

Zzp-bemiddeling intermediairs

Het is niet duidelijk welk effect de aanhoudende onzekerheid die de Wet DBA met zich meebrengt heeft voor de zzp-bemiddeling door intermediairs. Sommige intermediairs zeggen te profiteren van de onzekerheid omdat opdrachtgevers hen meer inschakelen om risico’s op naheffingen van de Belastinddienst te vermijden. Vooral payroll bedrijven zouden hiervan profiteren. Maar er zijn ook geluiden dat de zzp-markt lijdt onder de onzekerheid die de Wet DBA met zich meebrengt.
Vorig jaar bleek al uit onderzoek van Intelligence Group en zzp-expert Pierre Spaninks ongeveer een kwart van de 400.000 zzp’ers die hun arbeid of diensten aanbieden op de zakelijke markt, werk als zelfstandige zijn kwijtgeraakt door de perikelen rondom de Wet DBA.

Bron: rijksoverheid/ANP/Flexmarkt

Over Auteur

Reageer