Personeelstekort in de zorg: “investeer dan in opleiding”

0

Door personeelstekort in de zorg heeft inmiddels meer dan de helft van de werkgevers in de zorg moeite om de vacatures te vervullen. Hoe komt uitzendorganisatie HappyNurse dan toch aan goede kandidaten? “Zorg dat je de leukste werkgever bent. Geef verpleegkundigen wél aandacht en biedt hen opleidingen.”

Dat zegt Marijke Horstink, oprichter van franchise-uitzendorganisatie HappyNurse, in een interview in de nieuwste editie van Flexmarkt, die vandaag is verschenen.

HappyNurse heeft net als iedereen het probleem dat zij moeilijk aan mensen kunnen komen, geeft Horstink in het interview toe. “Een verpleegkundige die ander werk wil, kan uit vijfentwintig banen kiezen.” Hoe HappyNurse zich in de markt onderscheidt? “Wij geven die verpleegkundige wél aandacht

Investeren in opleiding

Volgens Horstink heeft de zorgmarkt het ontstane personeelstekort gedeeltelijk aan zichzelf te wijten. “We zagen het personeelstekort allemaal wel aankomen, maar de opleidingscapaciteit is niet vergroot.” Ziekenhuizen en zorginstellingen investeren niet genoeg in opleiding en bieden te weinig stagemogelijkheden, stelt Horstink. “Ik wil mensen helpen opleidingen te volgen, maar dan moeten ze stage lopen en daar loopt het op stuk. Zelfs als ik een ziekenhuis aanbied te betalen om iemand stage te laten lopen, zijn zij daar niet ontvankelijk voor. Ze denken niet als ondernemers, denken alleen aan de korte termijn en het budget voor dat jaar. Maar we moeten wel investeren in opleiding van verpleegkundigen.”
Volgens Horstink is er in de praktijk vaak geen tijd om mensen op te leiden. “Er is altijd wel een patiënt die geholpen moet worden. Er is gewoon te weinig aandacht voor de verpleegkundige. Wij geven uitzendkrachten wel gelegenheid een training te volgen of om te switchen en bieden loopbaanbegeleiding aan. Als iemand na 17 jaar in een ziekenhuis te hebben gewerkt wel eens in een penitentiaire instelling wil werken, dan zorgen wij ervoor dat dat gebeurt. Dan zoeken wij naar een opleiding of stageplaats. ‘Wij vragen hen wel ‘waar word je blij van?’”

Voordeel uitzendbureau

In deze krappe arbeidsmarkt is het volgens Horstink juist een pre om uitzendbureau te zijn. “De jongere generatie, maar ook iemand aan het eind van zijn loopbaan, kan het juist heel prettig vinden om niet aan één zorginstelling verbonden te zijn. Of de flexibiliteit te hebben om vandaag eens niet te willen werken en morgen wel. Die flexibiliteit past in ons concept.
“Verpleegkundigen die op een bepaalde afdeling werken kunnen meestal niet zo gemakkelijk elders gaan werken. Wij kunnen die verpleegkundige wel de mogelijkheid bieden om bij andere instellingen aan de slag te gaan. Het uitzendbureau heeft natuurlijk een oriëntatiefunctie.”

Robotisering

De verwachting van arbeidsmarktexperts is dat door de vergrijzing en het groeiende personeelstekort werkgevers in de zorg meer robotisering zullen gaan inzetten. Maar Horstink ziet domotica het werk van verpleegkundigen niet zo gauw vervangen. “In theorie lijken het heel mooie oplossingen, maar in de praktijk ben ik nog geen geslaagd project tegengekomen. Veel van onze cliënten hebben nog niet eens wifi in huis. Als mensen ouder worden verengt hun wereld, dus ik vraag mij überhaupt af of je bij oudere mensen dit soort dingen op grote schaal tot stand kan brengen.
Ik zie het nog niet gebeuren dat een robot gaat injecteren, iemand uit bed tillen en wassen of een wond verzorgen.”

Personeelstekort in de zorg

Hoe groot is eigenlijk het personeelstekort in de zorg? Het UWV schat het aantal banen in de zorg op dit moment op 1,1 miljoen, waarmee de zorg de grootste arbeidsmarktsector van de Nederlandse economie is. Volgens de UWV Arbeidsmarktprognose 2018-2019 groeit de werkgelegenheid in de zorg met ruim 52.000 banen tot en met 2019. De uitkeringsinstantie verwacht dat er dit jaar 120.000 tot 130.000 vacatures bij zorgorganisaties ontstaan.
Volgens Onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn (AWZ) zal het personeelstekort in de zorg kunnen oplopen tot 125.000 professionals in 2022.
Door personeelsschaarste heeft inmiddels meer dan de helft van de werkgevers in de zorg moeite om de vacatures te vervullen. De moeilijk vervulbare vacatures zijn met name: Verzorgende ig (mbo-3), verpleegkundige mbo-4, gespecialiseerd verpleegkundige ziekenhuis, wijkverpleegkundige, verpleegkundig specialist (hbo) en medisch specialisten (wo-niveau).

Het hele interview met Marijke Horstink is te lezen in de augustus-editie van Flexmarkt (opleidingsspecial) die vandaag is verschenen. Nog geen abonnee?

Lees ook: Flexkrachten HappyNurse zijn meer bevlogen

Over Auteur

Reageer