Gemeenten moeten inhuur externe medewerkers afbouwen

0

Werkgevers en vakbonden hebben een akkoord bereikt over een nieuwe cao voor medewerkers van gemeenten. Onderdeel van deze afspraken is het beperken van de inzet van payrollmedewerkers.

De cao heeft een looptijd van 15 maanden (1 januari 2024 t/m 31 maart 2025) met een loonafspraak van 4,75% per 1 januari 2024 en 1,25% per 1 oktober 2024.

Afspraken over externe inhuur

In de cao zijn afspraken gemaakt over externe inhuur. Cao-partijen vinden een toename van de externe inhuur niet gewenst. Daarom is in de cao een afspraak opgenomen dat payroll in 4 jaar wordt uitgefaseerd en vanaf 1 januari 2028 niet meer in de sector wordt toegepast. Daarna externen inhuren mag overigens nog wel. Maar bij voorkeur alleen voor tijdelijke werkzaamheden en bij ziekte.

Ondernemingsraad inlichten

Om de vinger aan de pols te kunnen houden met betrekking tot de externe inhuur moeten gemeenten jaarlijks aan de ondernemingsraad een overzicht leveren van de uitgaven aan externe inhuur. Daarnaast wordt een overzicht van de bezetting in diverse arbeids- en inhuurvormen aangeleverd.

Inhuur opgelopen

Volgens een bericht op nu.nl is bij gemeenten de inhuur van externe krachten de laatste jaren opgelopen tot gemiddeld 17 procent van de salariskosten. Daar vallen dan ook zzp’ers onder. FNV stelt dat bij kleinere gemeenten vaker externe arbeidskrachten worden ingezet. “Dat kan oplopen tot 30 procent van de medewerkers”, aldus een woordvoerder van FNV.

De cao-afspraken moeten nog door werkgevers en werknemers bekrachtigd worden. Naar verwachting is het cao-akkoord media december definitief.

Over Auteur

De redactie van Flexmarkt zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over gerelateerde onderwerpen op gebied van flexwerkers, ondernemen, payroll en de uitzendbranche.

Reageer