ING: flexbranche groeit verder in 2014

0

Nu het vertrouwen in de economie toeneemt en de exportgerichte sectoren aantrekken zal het aantal uren in 2014 naar verwachting stijgen. Het ING Economisch Bureau verwacht dan ook een omzetgroei van 4% van de flexbranche in 2014.

2013: positief afgesloten

De flexbranche, waaronder uitzenden, detacheren, bemiddelen, heeft 2013 positief afgesloten met omzetgroei (3,6%) en urengroei (3,2%) in het vierde kwartaal. Na twee jaren van krimp, is hierdoor de omzet over heel  2013  stabiel (+0,2%).
Met name de aantrekkende urengroei is goed nieuws: de hoogste in 2,5 jaar tijd. Die toename is vooral een gevolg van de afnemende krimp in het aantal fase  A-uren. Deze uren zijn het meest flexibel en dus het sterkst gedreven door de conjunctuur. Fase A geldt zolang een uitzendkracht nog geen 78 weken heeft gewerkt.

2014: fase A-uren stijgen
Nu het vertrouwen in de economie toeneemt en de exportgerichte sectoren aantrekken zal het aantal fase A-uren in 2014 naar verwachting stijgen, zo stelt ING. Van een brede toenemende vraag naar tijdelijk personeel is nog geen sprake. Het gematigde economische herstel in Nederland, zorgt ervoor dat nog niet alle sectoren herstel laten zien, zo verwacht ING. Het gematigde economische herstel beperkt de omzetgroei echter tot 4%. De werkloosheid loopt dit jaar naar verwachting nog op.

Flexomzet: minder pieken en dalen
De flexbranche heeft een netto-omzet van € 18,7 miljard. Er zijn meer dan 11.000 flexbedrijven, waarvan een meerderheid ZZP’er is, zo heeft ING becijferd. De flexbranche staat bekend om volatiliteit van de omzet: hoge pieken en soms diepe dalen. Na de forse omzetgroei van meer dan 20% in 2006 en 2007 zijn de uitslagen beperkter geworden. Het herstel in 2011 was met een omzettoename van 7,1% relatief bescheiden. In een omgeving van lage economische groei, zoals de komende jaren wordt verwacht, zullen omzetveranderingen getemperd blijven.

Prijsdruk
Hoewel de prijsdruk voor uitzenders vorig jaar is afgenomen, is deze nog altijd groot. Uitzendpersoneel wordt veel als een commodity gezien en dat zorgt voor focus op prijzen. Gezien de ruime arbeidsmarkt is het verleidelijk deze prijsdruk (gedeeltelijk) af te wentelen op de flexwerkers, maar dit lijkt geen duurzame oplossing.

Commodity
Het enkel bij elkaar brengen van vraag en aanbod biedt te weinig toegevoegde waarde. Internet en sociale media hebben het aanbod aan personeel voor veel opdrachtgevers immers transparanter gemaakt. ‘Het bij elkaar brengen van vraag en aanbod is steeds meer een commodity en biedt te weinig toegevoegde waarde. Een vernieuwd business model is nodig. Flexbedrijven zullen ontzorger moeten zijn en bereid moeten zijn risico’s met de opdrachtgever te delen’, aldus Sasja Winters, sectormanager zakelijke dienstverlening van ING.

Lees ook:

Over Auteur

De redactie van Flexmarkt zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over gerelateerde onderwerpen op gebied van flexwerkers, ondernemen, payroll en de uitzendbranche.

Reageer