Kantonrechter blokkeert constructie voor deeltijdontslag

0

Een ontbindingsverzoek indienen en de werknemer tegelijkertijd een aanbod doen voor een kleiner dienstverband, is volgens de kantonrechter een constructie om de beleidsregels van het UWV te omzeilen.

Die staan namelijk geen deeltijdontslag toe. Toewijzing van het verzoek zou aantasting van het systeem van ontslagbescherming betekenen.

De situatie

Een werkneemster die al twee jaar arbeidsongeschikt is, verricht drie uur per week passende arbeid. De werkgever verzoekt het UWV voor deze werkneemster een ontslagvergunning af te geven, maar die wordt geweigerd. Er zijn nog herplaatsingsmogelijkheden voor de werkneemster omdat zij nog drie uur per week werkt.

De vordering

De werkgever stapt naar de kantonrechter met het verzoek om de arbeidsovereenkomst met de werkneemster te ontbinden. De werkgever wil geen ontslagvergoeding betalen maar biedt de werkneemster een nieuwe arbeidsovereenkomst aan voor drie uur per week met behoudt van de huidige arbeidsvoorwaarden en anciënniteit.

Het oordeel

De kantonrechter stelt vast dat het verzoek een constructie is om de huidige arbeidsomvang van 19,8 uur per week terug te brengen naar drie uur per week. De kantonrechter gaat daar niet in mee akkoord. Hij stelt vast dat er voor een ontbinding sprake moet zijn van veranderde omstandigheden die vergen dat de dienstbetrekking zo snel mogelijk eindigt. En dat is hier niet het geval. De rechter realiseert zich dat de weg van opzegging geblokkeerd wordt door de drie uur arbeidsgeschiktheid, omdat het UWV geen toestemming mag geven voor een deeltijdontslag. Maar het verzoek van de werkgever is regelrecht gericht op het omzeilen van de beleidsregels van het UWV. Als de kantonrechter in dit geval, zonder dat er zwaarwegende veranderingen in de omstandigheden zijn, toch zou ontbinden zou hij tornen aan het stelsel van de sociale zekerheid en de ontslagbescherming. Het verzoek tot ontbinding wordt wegens gebrek aan een gewichtige reden afgewezen.

Bron:
LJN BL6533, Kantonrechter Sittard-Geleen
Eerste aanleg, Ontbinding
04 maart 2010

Door mr. Ingrid Kooijman

Over Auteur

De redactie van Flexmarkt zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over gerelateerde onderwerpen op gebied van flexwerkers, ondernemen, payroll en de uitzendbranche.

Reageer