Regeldruk uitzendbranche kost € 195 miljoen

0

De regeldruk voor uitzendondernemingen is ruim drie keer zo hoog als gemiddeld voor Nederlandse bedrijven. De kosten die dit met zich meebrengt voor uitzendorganisaties worden geschat op ruim 195 miljoen per jaar.

Dit blijkt uit onderzoek van Panteia, in opdracht van de ABU.

Het onderzoek biedt inzicht in de administratieve lasten en de inhoudelijke nalevingskosten voor uitzendondernemingen van wet- en regelgeving van de Rijksoverheid. Hieruit blijkt dat de totale regeldruk voor de uitzendsector in 2012 uitkwam op 195 miljoen euro. Per onderneming in de uitzendbranche bedroegen de kosten gemiddeld 52.029 euro, waarvan bijna 80 procent is toe te schrijven aan administratieve lasten. Dit betekent dat de regeldruk in de uitzendbranche drie keer hoger is dan gemiddeld in Nederland en vier keer hoger dan elders in de zakelijke dienstverlening.

Heel veel personeelsmutaties
Uitzendbedrijven maken vooral hoge kosten voor de regels die zijn gekoppeld aan het plaatsen van een uitzendkracht, gevolgd door de kosten van het begeleiden van die persoon. Het gaat dan onder meer om de wekelijkse verloningen en het opstellen van arbeidsovereenkomsten. Jurriën Koops, directeur van de ABU, licht toe waarom de regeldruk bij uitzendorganisaties zo groot is: ‘Jaarlijks gaan er 750.000 uitzendkrachten aan de slag. Dat levert jaarlijks heel veel personeelsmutaties op met bijbehorende administratieve lasten en inhoudelijke nalevingskosten. Kleine veranderingen in wet- en regelgeving rondom werkgeverschap hebben bij ons dan ook directe grote gevolgen.’

ABU: ‘flextoets’
De ABU roept op tot de introductie van een ‘flextoets’ bij nieuwe wet- en regelgeving om op voorhand na te gaan wat de consequenties zijn voor flexibele arbeidsrelaties. Verder pleit de ABU voor specifieke aandacht voor uitzenders in de maatwerkaanpak van het kabinet die in 2017 moet leiden tot een regeldrukverlaging van € 2,5 miljard. Het rapport bevat verder een pakket aan concrete verbetervoorstellen, waaronder afschaffing van de loonbelastingverklaring.

Afschaffen loonbelastingverklaring
Het onderzoeksrapport is vandaag aangeboden aan Michaël van Straalen, voorzitter van MKB-Nederland. In een reactie zei van Straalen dat hij het afschaffen van de loonbelastingverklaring een goed voorstel vindt: ‘Door het afschaffen hiervan mogen uitzendbureaus er standaard van uitgaan dat ze de loonheffingskorting bij een uitzendkracht moeten toepassen. Alleen wanneer dat niet zo is, zal de uitzendkracht dat kunnen aangeven. Hiermee wordt onnodige bureaucratie vermeden.’


In de bijlage leest u het complete onderzoeksrapport Regeldruk in de uitzendbranche.

ABU/ANP

Over Auteur

De redactie van Flexmarkt zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over gerelateerde onderwerpen op gebied van flexwerkers, ondernemen, payroll en de uitzendbranche.

Reageer