SER

0

De Sociaal-Economische Raad wil als advies- en overlegorgaan van ondernemers,
werknemers en kroonleden een bijdrage leveren aan maatschappelijke consensus
over nationale en internationale onderwerpen op sociaal-economisch terrein.

Bezoekadres
Bezuidenhoutseweg 60
2594 AW Den Haag

Postadres
Postbus 90405
2509 LK Den Haag

Telefoonnummer: 070 – 3499 499
Faxnummer: 070 – 3832 535

E-mail: ser.info@ser.nl
Website: www.ser.nl

Over Auteur

De redactie van Flexmarkt zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over gerelateerde onderwerpen op gebied van flexwerkers, ondernemen, payroll en de uitzendbranche.

Reageer