‘Uitzenders moeten business model vernieuwen’

0

Om de veranderende markt het hoofd te bieden, moeten uitzendorganisaties hard op zoek naar een nieuw business model. Meegaan met de afnemende marges is een optie, maar het is beter om meer toegevoegde waarde te leveren, bijvoorbeeld door HR echt te ontlasten.

Dat zei Henk Volberda, hoogleraar Strategisch Management & Ondernemingsbeleid aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, in een interview met Flexmarkt naar aanleiding van zijn presentatie tijdens het Flexcongres vorige week in Utrecht.

Marges nemen af
Volberda gooide voor een volle zaal in Utrecht de knuppel in het hoenderhok door te stellen dat uit onderzoek blijkt dat een derde van de uitzendorganisaties ‘helemaal niets doet’ aan vernieuwing. ‘Men ziet wel degelijk de noodzaak om te vernieuwen, maar de flexbranche kent een behoudende cultuur en scoort laag op ondernemend management.’
Volberda spreekt van business model fixatie als uitzenders alleen maar blijven focussen op het bemiddelen en verlonen van uitzendkrachten. ‘Het huidige business model staat onder druk; de marges voor het verlonen nemen af en de inlener wordt steeds kritischer, die verwacht meer. Sommige inleners beginnen zelfs zelf arbeidspools op te zetten.’
Een oplossing is volgens Volberda om uitzenden helemaal als commodity te beschouwen en zo lean and mean mogelijk te werken zodat zij ondanks afnemende marges toch nog winstgevend blijven. Ook kunnen uitzenders meer waarde creëren door met software te gaan werken die internettoepassingen en gebruik van apps mogelijk maakt, waardoor snellere allocatie (matching) mogelijk wordt.

HR-activiteiten overnemen
Om echt in te spelen op de huidige marktontwikkelingen ziet Volberda echter veel meer in het vernieuwen van het bestaande business model, met nieuwe dienstverleningsconcepten. De uitzender zou meer een business partner moeten worden van de inlener. Dit kan bijvoorbeeld door de HR bij de inlener te ontlasten door hr-activiteiten als opleiding, roostering en functionerings- en beoordelingsgesprekken over te nemen. Als geslaagd praktijkvoorbeeld noemt Volberda ict-detacheerder Calco, dat via hun MasterClass-programma echt investeert in jonge ict’ers die gedetacheerd worden.

Over Auteur

De redactie van Flexmarkt zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over gerelateerde onderwerpen op gebied van flexwerkers, ondernemen, payroll en de uitzendbranche.

Reageer