Wat kan een uitzendbureau ondernemen tegen een concurrent die zich niet aan de CAO-ABU houdt?

0

Zowel uitzendbureaus als uitzendkrachten kunnen in zo’n geval de Stichting Naleving CAO voor Uitzendkrachten (SNCU) inschakelen.

Deze stichting bestaat uit werkgevers- en werknemersorganisaties en heeft primair tot doel ervoor te zorgen dat de CAO wordt nageleefd. Op de www.sncu.nl kunnen uitzendbureaus, uitzendkrachten en opdrachtgever informatie verkrijgen over de CAO en de manier waarop onjuiste toepassing van de CAO door een uitzendonderneming kan worden gemeld. De bedrijven die onder het AVV-besluit vallen kunnen hun vragen via de site van het SNCU voorleggen aan deskundige medewerkers. Naast een accurate informatievoorziening heeft de stichting het op zich genomen om scherper toe te zien op naleving van de CAO-afspraken.
 
Bron: ABU

Over Auteur

De redactie van Flexmarkt zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over gerelateerde onderwerpen op gebied van flexwerkers, ondernemen, payroll en de uitzendbranche.

Reageer