Is het verplicht aangesloten te zijn bij een arbodienst?

0

Sinds 1 juli 2005 mogen ondernemingen met instemming van de Ondernemingsraad of de Personeelsvertegenwoordiging beslissen hoe ze de preventie en begeleiding van zieke medewerkers regelen.

Zij kunnen dit ‘in eigen huis’ doen of hiervoor aangesloten blijven bij een arbodienst. Bedrijven zijn verplicht zich deskundig te laten ondersteunen op vijf gebieden: de risico-inventarisatie en –evaluatie en het bijbehorende plan van aanpak, de begeleiding van zieke werknemers, het vrijwillig periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek (de PAGO), het arbeidsomstandighedenspreekuur en als dat nodig is voor de functie, de aanstellingskeuring. Daarnaast moet een interne preventiemedewerker worden aangesteld. Vanaf 15 werknemers moet iedere werkgever zo’n medewerker aanwijzen die belast wordt met preventietaken, zoals bijvoorbeeld het geven van voorlichting.

Over Auteur

De redactie van Flexmarkt zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over gerelateerde onderwerpen op gebied van flexwerkers, ondernemen, payroll en de uitzendbranche.

Reageer