Werken maakt nog gelukkiger

0

Werklozen zijn veel minder tevreden met hun leven dan mensen met een betaalde baan. Van de werkenden geeft 90 procent aan tevreden te zijn, van de niet-werkenden slechts 50 procent.

Dat blijkt uit een onderzoek dat het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) woensdag presenteerde.

Het planbureau gebruikte voor het onderzoek gegevens uit 2007. De economische crisis speelt dus geen rol bij het welbevinden van de ondervraagden. In totaal werden ruim 1500 mensen in de leeftijd van vijftien tot 65 ondervraagd.

Vergeleken met een eerder onderzoek uit 1995, blijkt dat levensgeluk meer en meer afhangt van werk. Mensen zonder een baan waren in 2007 minder tevreden met hun leven dan in 1995. Het welbevinden van werkenden ging er daarentegen juist op vooruit.

Volgens SCP-onderzoekster Patricia van Echtelt hebben mensen die niet werken vaak het idee dat hun gezondheid te wensen overlaat. Daarnaast spelen hun meestal beperktere middelen en geringere sociale participatie een rol.

Een van de redenen dat werklozen de afgelopen jaren minder gelukkig zijn geworden, is dat veel van hen er financieel op achteruit zijn gegaan. Ze lenen veel vaker geld en zijn meer dan vroeger gedwongen om op koopjesjacht te gaan, merkte het SCP.

Dat werkenden in 2007 vaker aanvinkten dat zij tevreden waren, dan in 1995, hangt volgens Van Echtelt vooral samen met de conjunctuur. ‘In 2007 ging het beter met de economie dan in 1995, dan zijn mensen over het algemeen gelukkiger.’

Over Auteur

De redactie van Flexmarkt zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over gerelateerde onderwerpen op gebied van flexwerkers, ondernemen, payroll en de uitzendbranche.

Reageer