Werktijdverkorting voor uitzend- en payrollbedrijven, roep om noodfonds flexkrachten

0

De speciale regeling voor werktijdverkorting (WTV) in verband met de coronacrisis geldt ook voor uitzend- en payrollbedrijven. Goed nieuws, maar de de branche wil meer, namelijk ook een ‘corona noodfonds’ voor flexkrachten.

Dat de werktijdverkorting ook voor uitzend- en payrollbedrijven geldt, meldt de ABU die daarover navraag deed bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW).

WTV bij loonbetalingsplicht

Bij de aanvraag voor werktijdverkorting moeten alle werknemers worden meegenomen voor wie een loonbetalingsplicht geldt. Dat zijn alle eigen medewerkers en uitzend- en payrollwerknemers met vaste uren.

Vervolgens wordt bij die groep getoetst of ‘gedurende ten minste 2 kalenderweken, maar gedurende maximaal 24 kalenderweken, ten minste 20% van de aan werkgever ter beschikking staande arbeidscapaciteit niet kan of naar verwachting niet zal kunnen worden benut’. De WTV-aanvraag moet worden ingediend per werkgever, dus per rechtspersoon. Vaak is een afzonderlijke vestiging geen rechtspersoon.

Uitzendkrachten met uitzendbeding blijven buiten de aanvraag, net als oproepkrachten (werknemers/uitzendkrachten zonder vaste uren en/of met uitsluiting loondoorbetalingsplicht). Voor deze werknemers kan dus ook geen WTV worden verkregen.

Lees ook: Corona: loondoorbetaling uitzend- en payrollkrachten?

Werktijdverkorting

De ABU had in een brief afgelopen vrijdag minister Koolmees (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) opgeroepen om de uitzendbranche ‘snel, eenvoudig en in ruime mate’ toegang te geven tot de regeling voor werktijdverkorting. Volgens de ABU moeten uitzendbureaus en payrollbedrijven daar ook gebruik van kunnen maken. ‘Zeker nu, na de komst van de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB), steeds meer uitzendondernemingen hun uitzendkrachten urengaranties toekennen met loondoorbetalingsplicht ook in combinatie met contracten voor onbepaalde tijd en payrollovereenkomsten volledig gelijk worden gesteld met vaste werknemers’, zo betoogt ABU-directeur Jurriën Koops in een column op de site van de ABU. ‘Deze crisis vraagt om onconventionele maatregelen voor de bescherming van uitzend- en payrollkrachten en voor het overeind houden van uitzend- en payrollondernemingen’, zo stelt Koops.

Noodfonds flexkrachten

Ook pleit Koops in zijn column voor een steunfonds voor flexkrachten. En hij wil onder meer dat uitzendkrachten die hun baan verliezen worden ontzien door bijvoorbeeld snellere toelating tot de WW. Volgens Koops is dit nodig ‘om het leed te verzachten voor de vele duizenden uitzend- en payrollkrachten die hun baan verliezen’.

De ABU krijgt daarin steun van de Stichting voor de Arbeid, waarin de grootste werkgevers- en vakorganisaties zijn verenigd. De stichting heeft het kabinet eveneens opgeroepen een noodfonds in te stellen voor flexwerkers die door de coronacrisis in de problemen komen. Voor flexkrachten moet volgens de stichting dan ook een noodfonds worden opgetuigd dat doorbetaalt zolang werkgevers en opdrachtgevers als gevolg van de coronacrisis minder of geen werk hebben.

Acture, private uitvoerder in de sociale zekerheid en daarin een grote speler in de uitzendbranche, doet ook een dringend beroep op het kabinet om snel een corona noodfonds voor flexkrachten op te richten. Verdere uitbraak van het coronavirus en alle maatregelen die het kabinet heeft afgekondigd zijn funest voor veel flexwerkers en zzp’ers, zo stelt Acture. Maudie Derks, CEO van de Acture Groep: “Het is noodzakelijk dat het kabinet samen met het UWV op korte termijn komt tot een plan om een noodfonds op te richten dat gedurende deze pandemie vooral flexwerkers in Fase A (met beding: geen werk = geen inkomen) en zzp’ers voorziet van een minimumuitkering. Er dreigt een grijs gebied te ontstaan waarbij de Werkeloosheidswet (WW) en de Ziektewet (ZW) door elkaar heen lopen. Natuurlijk is hier sprake van een beroepskeuze en zelfgekozen risico. Maar doordat de regeling nu zo is dat als je lichte verkoudheid hebt, je al niet mag werken dreigt deze groep nu massaal het slachtoffer te worden van het feit dat ze geen beroep kunnen doen op enige regeling. Zodra de WHO het einde van de pandemie afkondigt zou deze regeling weer moeten komen te vervallen.”

Annabelle Hagoort, directeur Acture, zegt hierover: “Wij zien nu al schrijnende gevallen. Werkzaamheden vervallen op last van de overheid of vervallen als gevolg van een dalende vraag. Denk hierbij aan hotels die annuleringen moeten verwerken, vliegtuigen die niet mogen vliegen, catering voor bedrijven die minder mensen aan het werk hebben etc. etc. Het aantal ziekmeldingen wat wij binnen krijgen is alleen in Brabant al de laatste dagen met 300% gestegen. De verwachting is dat dit de komende dagen alleen maar stijgt met alle gevolgen van dien. Nu adequaat ingrijpen is noodzakelijk.”

Bronnen: ANP/ABU/Acture

Over Auteur

Reageer