Boete bij te weinig arbeidsgehandicapten

0

Bedrijven die niet voldoende mensen met een arbeidsbeperking in dienst nemen, hangt vanaf 2017 een boete boven het hoofd. Die bedraagt 5000 euro per niet ingevulde werkplek. ‘Ingeleende’ werknemers tellen ook mee bij de quotumbepaling.

Dat staat in een wetsvoorstel dat staatssecretaris Jetta Klijnsma van Sociale Zaken dinsdag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Sociaal akkoord
In het sociaal akkoord dat kabinet, vakbonden en werkgevers vorig jaar afsloten, staat dat er tot 2026 100.000 banen bij het bedrijfsleven moeten komen voor personeel met een arbeidshandicap. In de overheidssector gaat het om 25.000 banen. De banen zijn bedoeld voor mensen die niet in staat zijn het wettelijk minimumloon te verdienen. Jonggehandicapten en mensen die op de wachtlijst staan voor een sociale werkplaats komen als eerste in aanmerking voor een baan.

‘Ingeleende’ werknemers tellen mee
Er is volgens het ministerie van Sociale Zaken een breed gedragen wens bij zowel de sociale partners, de uitzendbranche, de Wsw-sector en de politiek om werknemers met een beperking die werken via een zogeheten ‘inleenconstructie’ mee te laten tellen voor de extra banen. Kleinsma heeft deze partijen toegezegd hen tegemoet te komen en heeft dit in de wet vastgelegd en zal dit nog verder uitwerken.

Quotumregeling
Het kabinet controleert in 2016 of de afgesproken aantallen over 2015 zijn gehaald. Voldoet een bedrijf niet aan het quotum, dan volgen er sancties. Om te kunnen nagaan of bedrijven zich aan de afspraken houden, vindt dit jaar een eerste meting plaats. IJkpunt daarbij is 1 januari 2013. Voor bedrijven met minder dan 25 werknemers geldt de quotumregeling niet.

De quotumheffing bedraagt 5.000 euro per niet ingevulde arbeidsplaats. De boetes zullen worden berekend door uitvoeringsinstituut UWV en door de Belastingdienst aan de werkgever bekendgemaakt.
Werkgevers kunnen bij het aanbieden van banen aan deze groep financiële ondersteuning krijgen met voorzieningen als loonkostensubsidie, no-risk polissen, jobcoaches en werkplekaanpassingen.

Stevige kritiek Raad van State
Klijnsma zegt er vertrouwen in te hebben dat bedrijven de afspraken uit het sociaal akkoord nakomen en dat de toegezegde banen voor personen met een arbeidsbeperking er komen. ‘Eerlijk gezegd hoop ik het quotum nooit nodig te hebben.’ Ze ziet de boete als ‘een stok achter de deur’.

De Raad van State is in zijn advies positief over het doel van het wetsvoorstel, maar heeft wel stevige kritiek op diverse onderdelen. Zo wijst het hoogste adviesorgaan van de regering op de slechte situatie op de arbeidsmarkt. Ook betwijfelt de raad of een boete van 5000 euro een voldoende prikkel vormt voor bedrijven.

Participatiewet
Met de aanbieding van de Wetsvoorstel banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten aan de Tweede Kamer voegt het kabinet een belangrijke bouwsteen toe aan de uitvoering van de Participatiewet die in februari door de Tweede Kamer is aangenomen en nu in de Eerste Kamer wordt behandeld.


ANP/Ministerie van Sociale Zaken/redactie Flexmarkt

Lees ook:

Over Auteur

De redactie van Flexmarkt zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over gerelateerde onderwerpen op gebied van flexwerkers, ondernemen, payroll en de uitzendbranche.

Reageer