Tag: participatiewet

Werkgeverschap
Gegevens doelgroepregister via werkgeversportaal

Als een werkgever wil weten of zijn werknemer of sollicitant in het doelgroepregister staat, dan kan hij dit nu online opvragen via het werkgeversportaal van UWV. Vanaf 1 januari 2017 is het niet meer mogelijk om de gegevens per post op te vragen.

Werkgeverschap
Versoepeling van Participatiewet begin 2016

Door een versoepeling van de Participatiewet wordt de doelgroep verruimd. Over deze aanpassing heeft staatssecretaris Jetta Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid overeenstemming bereikt met de VNG, sociale partners en het UWV.

Werkgeverschap
Participatiewet: doelgroepregister online

Het door het UWV beheerde doelgroepregister staat online. Daarin staan de namen van alle mensen die in aanmerking komen voor een baan uit de banenafspraak, de regeling in de Participatiewet die extra banen moet creëren voor mensen met een ziekte of handicap.

Arbeidsmarkt
Timing start marktplaats voor werkzoekenden met arbeidsbeperking

Uitzendbureau Timing komt met een eigen online platform om werkzoekenden met een arbeidsbeperking sneller in contact te brengen met een voor hen geschikt bedrijf. Timing zegt bij deze digitale marktplaats ‘100% werkzaam’ geen commercieel belang te hebben, maar dit te doen uit ‘frustratie’ over de huidige uitvoering van het Sociaal Akkoord.

Werkgeverschap
Project Stap In Personeel en gemeente

De gemeente Neder-Betuwe en uitzendbureau Stap In Personeel in Dodewaard hebben een overeenkomst gesloten waardoor 20 mensen, die nu een uitkering hebben, tenminste een jaar aan het werk gaan bij lokale bedrijven.

Ondernemen
Quotumwet aangenomen door Eerste Kamer

De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten (kortweg de Quotumwet) op 31 maart aangenomen. Deze wet moet ondernemers stimuleren om meer arbeidsbeperkten in dienst te nemen.