Versoepeling van Participatiewet begin 2016

0

Door een versoepeling van de Participatiewet wordt de doelgroep verruimd. Over deze aanpassing heeft staatssecretaris Jetta Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid overeenstemming bereikt met de VNG, sociale partners en het UWV.

Eerder kwam al naar buiten dat er te weinig mensen in aanmerking kwamen voor de extra arbeidsplekken die beschikbaar zijn gesteld door de overheid voor mensen met een arbeidsbeperking. Er zouden te strenge criteria gelden waardoor veel mensen buiten de doelgroep vallen. Om deze criteria te verruimen, worden (ex)leerlingen van het voortgezet speciaal onderwijs zonder toetsing door het UWV nu direct toegelaten tot de doelgroep.

Loonkostensubsidie

Het eerste halfjaar waarin mensen met een arbeidsbeperking aan het werk gaan, kunnen werkgevers en gemeenten gebruikmaken van een loonkostensubsidie van 50 procent van het wettelijk minimumloon dat voor deze doelgroep is vastgesteld. Na dat halfjaar moet de werkgever de loonwaarde van de werknemer bepalen waarop vervolgens de loonkostensubsidie wordt aangepast. Deze loonwaardebepaling vindt plaats op vaste momenten. Nieuwe maatregel is dat gemeenten mogen afwijken van deze vaste momenten.

Deze maatregelen moeten het gemakkelijker maken om mensen met een beperking die niet het minimumloon kunnen verdienen te plaatsen op de extra banen die volgens de banenafspraak beschikbaar moeten komen.

Aanpassingen in de beoordelingscriteria

Er zijn nog proefprojecten gaande met het UWV om de huidige processen beter te kunnen laten verlopen. ‘In het voorjaar van 2016 bekijken we samen of deze informatie aanleiding geeft voor aanpassingen in de beoordelingscriteria en of bijvoorbeeld de loonwaardebepaling op de werkvloer een rol kan spelen bij opname in het doelgroepregister’, zegt Klijnsma.

Om alle maatregelen toe te kunnen passen moet er een wijziging plaatsvinden in de wet- en regelgeving. In de eerste helft van 2016 dient Klijnsma deze voorstellen in bij de Tweede Kamer.

Bron: Rijksoverheid

Lees ook:

Over Auteur

De redactie van Flexmarkt zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over gerelateerde onderwerpen op gebied van flexwerkers, ondernemen, payroll en de uitzendbranche.

Reageer