Werkgevers kritisch over uitvoering Participatiewet

0

Werkgevers hebben te kampen met teveel bureaucratie bij het aan het werk helpen van mensen met een arbeidsbeperking. Dat er desondanks nog zoveel mensen aan het werk zijn geholpen is een ‘klein wonder’.

Dat meldt nu.nl op basis van een 10-puntenplan dat werkgeversorganisaties VNO-NCW, MKB Nederland en LTO Nederland aanbieden aan de Tweede Kamer.

Eén loket

Ex-ABU voorzitter Aart van der Gaag, boegbeeld voor de werkgevers van de 100.000 Banenafspraak, legt uit wat er mis is met de uitvoering van de Participatiewet. ‘Nu werken alle 35 arbeidsmarktregio’s en 388 gemeentes op een verschillende manier waardoor werkgevers in de ene regio compleet anders worden behandeld dan pakweg 30 km verderop. Alleen door te zorgen voor één loket en overal dezelfde aanpak kan meer voortgang worden geboekt. Overheidsregelingen die het mogelijk moeten maken dat deze mensen aan het werk komen, moeten worden gestroomlijnd.’

Werkgeversdienstverlening: ‘betrek private intermediairs’

Niet alleen als het gaat om de Participatiewet is er kritiek op de overheid. ABU-directeur Jurriën Koops bekritiseert in een column de manier waarop de overheid denkt de kwaliteit van de werkgeversdienstverlening te kunnen verbeteren. Koops reageert op een brief van vertrekkend staatssecretaris Klijnsma (Sociale Zaken), die op haar beurt reageert op het rapport SZW Werk aan de … uitvoering. Dat rapport, dat eind 2016 is gepubliceerd, was kritisch over de samenwerking tussen UWV en gemeenten om te komen tot goede werkgeversdienstverlening. Volgens dit rapport maakt slechts 17% van de werkgevers bij personeelsvoorziening gebruik van publieke werkgeversdienstverlening. Slechts 29% van die werkgevers zouden tevreden zijn over de kwaliteit daarvan. Klijnsma doet in haar brief aan de Kamer goede aanbevelingen – één loket, één set van regels en één transparant kandidatenbestand – maar zij ziet volgens Koops een heel belangrijk partij over het hoofd: private intermediairs. ‘Ronduit teleurstellend dat er met geen woord wordt gerept over de rol van private intermediairs’, zegt Koops. ‘Zij (private intermediairs, red.) zijn met vele duizenden locaties in het land bij uitstek geschikt om een stevige impuls te geven aan betere werkgeversdienstverlening. Niet alleen geschikt, maar ook van harte bereid. Dat is een gemiste kans. Want de praktijk laat zien dat samenwerking tussen intermediairs en UWV/gemeenten werkt.’

Bron: nu.nl/ABU

 

Over Auteur

Reageer