Nieuwe participatiewet neemt drempels voor werk weg

0

De nieuwe participatiewet is deze week naar de Raad van State gestuurd. Soepeler bijstandsregels komen daarmee een stapje dichterbij. Zo wordt het voor bijstandsgerechtigden van wie tijdelijk werk ophoudt, makkelijker om daarna weer een uitkering aan te vragen.

In de Participatiewet zijn onder meer de regels rond de bijstandsuitkering geregeld. Het kabinet wil de wet grondig herzien, omdat die te streng is en te weinig rekening houdt met de problemen van bijstandsgerechtigden. De ministerraad heeft ermee ingestemd om het wetsvoorstel Participatiewet in Balans naar de Raad van State te sturen voor advies. In het wetsvoorstel staan twintig maatregelen om hardheden in de huidige wet weg te nemen.

Soepeler aanvragen

Wie vanuit de bijstand tijdelijk aan het werk is, moet in de toekomst gemakkelijker kunnen terugvallen op de bijstand als het werk stopt. Nu moet daarvoor nog een tijdrovende aanvraagprocedure worden doorlopen. De aanvraagprocedure wordt eenvoudiger en sneller. Daarmee wordt een extra drempel om kortdurend werk te aanvaarden weggenomen.

Door voortaan automatisch verrekenen op basis van gegevens uit de polis-administratie kunnen inkomsten worden verrekend zonder dat mensen elke maand hun loonstrook hoeven in te leveren.

Bufferbudget

Nieuw in het wetsvoorstel is het ‘bufferbudget’ waarmee uitkeringsgerechtigden wisselingen in hun inkomen kunnen opvangen. Op die manier zakken mensen met een combinatie van uitkering en betaald werk per maand niet onder de bijstandsnorm. Gemeenten krijgen daarnaast de mogelijkheid om op individuele basis met terugwerkende kracht bijstand toe te kennen. Voor jongeren mogen gemeenten een uitzondering maken op de zoektermijn van vier weken die geldt voordat zij aanspraak maken op bijstand.

Verruiming bijverdiengrenzen

Wie in de bijstand mogen bijstandsgerechtigden een deel van hun bijverdiensten houden als opstap naar werk. In de huidige situatie kon dat ook al, maar kende de wet per doelgroep andere vrijlatingen. Onder de nieuwe wet komt er één geharmoniseerde basisvrijstelling van inkomsten uit werk voor alle bijstandsgerechtigden tussen 18 jaar en de aow-leeftijd gedurende één jaar. Verlenging is in individuele gevallen mogelijk.

Mantelzorg

Het wetsvoorstel regelt verder onder meer ruimte voor het verlenen van mantelzorg zonder dat dit gevolgen heeft voor de uitkering. Ook mogen bijstandsgerechtigden giften ontvangen tot € 1200 per kalenderjaar zonder dat dit wordt gekort op de uitkering.

Over Auteur

De redactie van Flexmarkt zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over gerelateerde onderwerpen op gebied van flexwerkers, ondernemen, payroll en de uitzendbranche.

Reageer