Participatiewet: doelgroepregister online

0

Het door het UWV beheerde doelgroepregister staat online. Daarin staan de namen van alle mensen die in aanmerking komen voor een baan uit de banenafspraak, de regeling in de Participatiewet die extra banen moet creëren voor mensen met een ziekte of handicap.

Werkgevers kunnen via het werkgeversportaal op de website van het UWV controleren of een sollicitant of werknemer in het landelijke doelgroepregister is opgenomen. Het werkgeversportaal is de beveiligde omgeving voor werkgevers op de site. Burgers kunnen zelf ook controleren of zij in het register zijn opgenomen.

Volgens de door kabinet en werkgevers overeengekomen banenafspraak moeten werkgevers tot 2026 in totaal 100.000 extra banen realiseren voor mensen met een ziekte of handicap. De overheid heeft zich verplicht tot het creëren van 25.000 banen.

In 2016 controleert het kabinet of de afgesproken aantallen over 2015 zijn gehaald. Lukt dat niet, dan zal de Quotumwet in werking treden en kunnen ondernemers vanaf 2017 een boete krijgen van 5.000 euro voor elke niet-ingevulde werkplek.

Met de afspraken in de Participatiewet wil het kabinet bereiken dat meer mensen, ook die ‘met een afstand tot de arbeidsmarkt’, sneller en gemakkelijker aan het werk gaan. Het gaat ook om mensen met een bijstandsuitkering.

Lees ook:


Bron: UWV

Over Auteur

De redactie van Flexmarkt zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over gerelateerde onderwerpen op gebied van flexwerkers, ondernemen, payroll en de uitzendbranche.

Reageer