Wet Banenafspraak en quotumregeling – hoe zit het ook alweer?

0

Werkgevers moeten extra banen creëren voor mensen met een arbeidsbeperking. Wat houdt de Wet banenafspraak ook alweer in? Komt er een quotumheffing voor werkgevers? Het UWV geeft antwoord op deze vragen in de Q&A-rubriek in Flexmarkt.

Waar staat de banenafspraak voor?
De overheid heeft met sociale partners een afspraak gemaakt om 125.000 extra banen voor mensen met een beperking te creëren. Het gaat om extra banen bij reguliere werkgevers in 2026 ten opzichte van de nulmeting op 1 januari 2013, waarvan 100.000 in de marktsector en 25.000 in de overheidssector. Deze aantallen zijn verdeeld over de jaren. Eén baan staat gelijk aan 25,5 verloonde uren per week.

Voor welke werkgevers geldt de banenafspraak?
Alle werkgevers, groot en klein, kunnen de extra banen realiseren. Er wordt landelijk per sector (markt of overheid) bekeken of de doelstelling is gehaald. Dus niet per individuele werkgever.

Wie vallen er onder de banenafspraak?
Onder anderen de volgende mensen vallen onder de banenafspraak:

  • mensen die onder de Participatiewet vallen en die niet (of alleen met een jobcoach) zelfstandig het wettelijk minimumloon kunnen verdienen.
  • schoolverlaters van het voortgezet speciaal onderwijs en het praktijkonderwijs die zich hebben aangemeld bij UWV.
  • mensen met een WSW-indicatie (voormalige Wet Sociale Werkvoorziening)
  • mensen met oude Wajong of Wajong 2010 die kunnen werken.
  • mensen met een WIW-baan (voormalige Wet inschakeling werkzoekenden) of een ID-baan (voormalig Besluit in- en doorstroombanen).

Hoe weet je of een werknemer onder de banenafspraak valt?
Voor de registratie van mensen die tot de doelgroep van de banenafspraak behoren, beheert UWV het doelgroepregister. Een werkgever kan op twee manieren via het werkgeversportaal van UWV opvragen of iemand in het doelgroepregister is opgenomen: met het bsn of loonheffingennummer van de persoon.

Wat houdt de quotumregeling in?
Pas als de vrijwillige banenafspraak in een bepaald jaar minder extra banen oplevert dan de doelstelling volgt mogelijke activering van de quotumregeling. Uit de meting die het ministerie half 2017 met de Tweede Kamer deelde, bleek dat de marktsector in 2016 voldoende extra banen had gerealiseerd. De overheidssector had echter niet genoeg banen gerealiseerd. Gevolg is dat voor de overheid de quotumregeling is geactiveerd.

Wat betekent dit voor werkgevers in de overheidssector?
Bij de activering van de quotumregeling gaat de collectieve opgave van de banenafspraak per sector over in een individuele opgave per werkgever. Werkgevers in de overheidssector moeten daarom in 2018 op individuele basis voldoen aan het quotum: een vastgesteld aantal werknemers met een arbeidsbeperking per werkgever. Ook ingehuurde of ingeleende werknemers tellen mee.

Krijgen werkgevers straks ook echt een boete?
Overheidswerkgevers kunnen straks op individuele basis zien of zij over 2018 aan dit quotum hebben voldaan. Maar ook wanneer een werkgever in 2018 nog niet aan het quotum heeft voldaan, heeft dit in 2019 nog geen gevolgen. Overheidswerkgevers hebben namelijk een jaar extra de tijd gekregen om aan het quotum te voldoen. Werkgevers die over 2019 niet voldoen, krijgen in 2020 de quotumheffing opgelegd van 5.000 euro per niet ingevulde arbeidsplaats van 25,5 uur. Dit geldt alleen voor werkgevers met 25 of meer werknemers.

Dit is een bijdrage van het UWV die in de februari-editie van Flexmarkt is gepubliceerd. In de rubriek Q&A beantwoordt UWV vragen over aangeboden diensten en actuele wet- en regelgeving.

Lees ook: Werkgevers kritisch over uitvoering Participatiewet

 

Over Auteur

De redactie van Flexmarkt zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over gerelateerde onderwerpen op gebied van flexwerkers, ondernemen, payroll en de uitzendbranche.

Reageer