Checklist voor effectief vergaderen

0

Checklist vergaderingen verbeteren

Vooraf

 • Zorg dat de doelstelling van de vergadering vast staat.
 • Stel de agenda zo samen dat het halen van de doelstelling reëel is. 
 • Zorg voor een goede locatie en eventuele versnaperingen. 
 • Selecteer de juiste deelnemers op basis van inbreng, bevoegdheid en medewerking.
 • Verstuur een uitnodiging (of voorafgaand datumbriefje).
 • Vraag of er eventuele andere agendapunten aan de orde moeten komen (m.b.t. het te behalen vergaderdoel).
 
Tijdens de vergadering
 • Zorg dat de vergadering tijdig begint.
 • Is er iemand gevraagd voor de notulen?
 • Houd vast aan de gemaakte agendavolgorde.
 • Maak duidelijk dat vergaderen ook bijdragen is.
 • Vat genomen besluiten (of gegeven informatie) zo nu en dan samen. 
 • Herhaal de hoofdpunten, voor de rondvraag.
 • Zorg ervoor dat de vergadering ook tijdig afgerond is.
 
Achteraf

 

 • Zorg voor een tijdige verslaglegging.
 • Geef actiepunten en deadlines duidelijk herkenbaar aan, alsmede de daarvoor verantwoordelijken.
 • Voer de overeengekomen actiepunten uit.
   

Auteur: Sander Schroevers

Over Auteur

De redactie van Flexmarkt zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over gerelateerde onderwerpen op gebied van flexwerkers, ondernemen, payroll en de uitzendbranche.

Reageer